Uwagi dotyczące podań

Wzory pism znaleźć można na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism.

Do końca września 2020 wszystkie podania należy kierować do Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych dr hab. Franciszka Czecha.

Jedynie podania o urlop od zajęć (zarówno studencki, jak i dziekański), przeniesienia z innej uczelni, skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów należy adresować do Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. dydaktycznych dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ oraz  do Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych dr hab. Franciszka Czecha. Dziekan WSMiP Paweł Laidler nie rozpatruje podań studenckich z wyłączeniem udokumentowanych podań o anulowanie opłat, które należało zgłaszać do 20 września. Wszystkie inne podania (w tym o zwykłe powtarzanie roku i wpis warunkowy) należy kierować wyłącznie do dyrektora ISM. Proszę odpowiednio edytować podanie i jeżeli nie jest kierowane do dziekana to należy usunąć zbędną informację o adresacie z podania.

UWAGA! Podania dotyczące warunkowego wpisu albo powtarzanie roku w związku z COVID-19 (w oparciu o 43 artykuł Regulaminu studiów), zgodnie z przyjętą przez władze Wydziału linią interpretacyjną, dotyczą sytuacji, kiedy zajęcia zdalne nie zostały w ogóle przeprowadzone i dlatego nie było możliwości zaliczenia kursu. W związku z tym, że w ISM takich sytuacji nie było, proszę nie korzystać z tego wzoru podania i przygotować zwykłe podanie o powtarzanie roku albo wpis warunkowy (wzór tego podania znajduje się niżej na tej samej stronie).

Do odwołania wszystkie podania rozpatrywane są w trybie zdalnym. Własnoręcznie podpisany skan podania należy przesyłać na adres franciszek.czech@uj.edu.pl.