BHK

Drugi termin szkolenia BHK.
Szanowni Państwo.
Zostały uruchomione zapisy na 2 termin szkolenia BHK. W związku z pojawiającymi się pytaniami informuję, że student jest zapisywany w USOS na szkolenie w roku 2020/2021 tylko 1 raz. Nie powtarzamy zapisu w semestrze letnim.
Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego „Szkolenia BHK” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie http://www.ibhp.uj.edu.pl w zakładce szkolenia.
Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
W celu zapisania na szkolenie należy:
1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
2. Przeszukać kursy wpisując „bhp”.
3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2020/2021”
4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie”.
5. Zaakceptować zapisanie.
6. Otwiera się strona kursu.
7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy”
i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku” (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.
9. „Informacja o uczestniku” zostanie sprawdzona przez prowadzącego .
Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.
Planowany termin szkolenia: od 12 maja. do 1 czerwca 2021 r.