Dodatkowe szkolenie BHP-2 2018/2019

 

Informacje poniższej treści zamieszczone zostały na stronie http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/dla-studentow-i-doktorantow.

 

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie bhp” mogą  zapisywać się na termin w sesji poprawkowej.

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 31 lipca 2019 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

  1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
  2. Przeszukać kursy wpisując „bhp”.
  3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-2 2018/2019
  4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie”.
  5. Zaakceptować zapisanie.
  6. Otwiera się strona kursu.
  7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy”

i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.

  1. Wypełnić „ Informacje o uczestniku” (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny zaliczenia szkolenia.
  2. „Informacja o uczestniku” zostanie sprawdzona przez prowadzącego do 26.VIII.2019 r.

Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

Planowany termin szkolenia: od 1 do 15 września 2019 r.