DRUGA REKRUTACJA NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ wyjazdy w 2 semestrze w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że 14 września rozpoczyna się II Rekrutacja na wyjazdy z ramach programu Erasmus. Harmonogram rekrutacji

14 – 25.09.2020 r. – czas trwania II Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb

26 – 30.09.2020 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

1 – 9.10.2020 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie protokołu do DOSZ (przynajmniej w wersji elektronicznej)

UWAGA: REALIZACJA PRZYZNANYCH WYJAZDÓW BĘDZIE UWARUNKOWANA SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

Dodatkowe informacje na  stronie internetowej DMWS UJ: http://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

oraz na stronie Instytutu Studiów Międzykulturowych (zakładka > STUDIA> ERASMUS)

Erasmus+

 

O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Dział Międzynarodowej