Dyrekcja Instytutu Studiów Międzykulturowych na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo

Informujemy iż z dniem 01.09.2020 Dyrektorem Instytutu Studiów Międzykulturowym zostaje dr hab. Franciszek Czech natomiast Zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych zostaje dr Małgorzata Kołaczek.

W związku, iż dr Małgorzata Kołaczek w miesiącu wrześniu przebywać będzie na urlopie naukowym wszelkie podania proszę kierować, tak jak dotychczasowo do dr hab Franciszka Czecha

Z dniem 01.10.br podania proszę kierować do dr Małgorzaty Kołaczek.