Informacja na temat przedmiotów fakultatywnych z grupy nauk społecznych i humanistycznych

W związku z obowiązkiem zrealizowania określonej liczby przedmiotów
fakultatywnych z grupy nauk społecznych i nauk humanistycznych
pojawiły się pytania, gdzie można zweryfikować status danego
przedmiotu. W związku z tym informujemy, że oprócz harmonogramu zajęć
informacje na ten temat można znaleźć w Aplikacji Sylabus
(https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/8). Zamieszczone tam dane są
niezmienne i można się zawsze nimi kierować.

Bezpośrednio na stronę realizowanego w ISM kierunku studiów w
Aplikacji Sylabus można przejść ze strony Katalogi kursów na stronie
naszego instytutu: http://www.ism.uj.edu.pl/katalogi-kursow/

Warto pamiętać o tym, że w ISM przyjęta została zasada, że uruchamiane
kursy fakultatywne przypisane do poszczególnych programów studiów są
otwarte dla wszystkich osób studiujących w instytucie. Dlatego jeżeli
szukany przedmiot nie znajduje się w spisie przedmiotów na studiowanym
kierunku, należy sprawdzić też listy przedmiotów fakultatywnych na
pozostałych programach realizowanych w ISM.