Składanie deklaracji

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora od tego roku akademickiego składanie deklaracji odbywa się elektronicznie w systemie USOSweb. Deklaracje można składać od 24.10 do 27.10

Brak złożenia deklaracji skutkuje rozpoczęciem procedury skreślenia z listy studentów tytułem nie podjęcia studiów