ZASADY KONTAKTU Z SEKRETARIATEM

Zgodnie z Komunikatem nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wizyty kandydatów, studentów i doktorantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum (tylko po wcześniejszym umówieniu terminu przez system kolejkowy/email); obsługę należy, jeżeli to możliwe, realizować w sposób zdalny;

Dane kontaktowe:

Relacje międzykulturowe – mgr Kinga Gwizdowska-Zajdel

k.gwizdowska-zajdel@uj.edu.pl  12 664- 67-42

Kulturoznawstwo międzynarodowe – mgr Grzegorz Wójtowicz

ism.instytut@uj.edu.pl  12 664- 79-73

Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie – lic. Monika Duda-Dobrzańska

ism.monika@uj.edu.pl  12 664- 67-39

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego udania się do Sekretariatu ISM ( po wcześniejszym umówieniu mailowo), osoby przychodzące zobowiązane są do posiadania środków ochrony osobistej (w tym maseczki lub przyłbicy, rękawiczek etc.), zdezynfekowania rąk (dozownik znajduje się przed stanowiskiem obsługi studentów), zachowania co najmniej dwóch metrów odległości od innej osoby oraz bezwzględnego stosowania się do rygorów określonych pisemnie i ustnie przez władze i pracowników administracyjnych. Osoby przychodzące proszone są również o posiadanie własnego długopisu.