odwołanie zajęć oraz dyżury w dniach 28-29.11.2018 dr Ewy Kamińskiej

dr Ewa Kamińska w dniach 28-29.11.2018 z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje dyżur i zajęcia. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonych ze studentami terminach.