Opłaty za powtarzanie przedmiotów

Szanowni Państwo

Przypominam, iż z dniem 22.10 upływa termin zapłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym. Brak wpłaty w terminie oznacza rozpoczęcie procesu windykacji co w konsekwencji prowadzi do skreślenia z listy studentów. Bardzo proszę o uiszczenie zaległości.

Osoby powtarzające W-F , bardzo proszę po zarejestrowaniu się na ten przedmiot proszę zgłosić się do sekretariatu i zgłosić fakt rejestracji, by moglibyśmy naliczyć opłatę.