Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 28 lipca ukazał się Komunikatu nr 16 Prorektora UJ ds polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds dydaktyki z 28 lipca 2020 roku na temat formy zajęć w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021. Link do Komunikatu:


W związku z treścią Komunikatu, Prodziekan ds dydaktycznych WSMiP UJ, dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ skierował list do Pracowników, Studentów i Doktorantów Wydziału wyjaśniający przyczyny podjęcia przez władze Wydziału decyzji o nauczaniu zdalnym na wszystkich kierunkach studiów polskojęzycznych w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021. Pełna treść listu znajduje się tutaj:
Z wyrazami szacunku,
Paweł Laidler