Ogłoszenie Biblioteki

w związku z wdrażaniem nowego systemu bibliotecznego Alma, mogą nastąpić problemy w obsłudze czytelników (rozliczenia kont,zapisy, zwroty, wypożyczenia, prolongaty ).Po wyjaśnieniu wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem  systemu,  czytelnicy zostaną powiadomieni komunikatem.Prosimy o wyrozumiałość.

Mgr Danuta Witek
Kustosz Biblioteki Instytutu Studiów Międzykulturowych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
ul.Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. 12 664-55-18