opłaty za powtarzanie przedmiotów

Dane do wpłaty za powtarzanie przedmiotów oraz roku są do odbioru w sekretariacie. Proszę wszystkich studentów o terminowe uregulowanie należności jednocześnie przypominam, iż termin wpłat za przedmioty z semestru zimowego jest do dnia 22.10.2018 a z semestru letniego do dnia 15.03.2019, seminarium płatne z góry za dwa semestry.