Rejestracja

Rejestracja w Instytucie Studiów Międzykulturowych dla studiów I stopnia Kulturoznawstwo Międzynarodowe, Relacje Międzykulturowe oraz studiów II stopnia Relacje Międzykulturowe odbędzie się w następujących turach:

I tura – 07:00 03.10.2019-23:59 06.10.2019

II tura 08:00 08.10.2019-23:59 13.10.2019