Rejestracja

W dniu 29.02.2020 zakończy się I tura rejestracji w której można się zapisywać oraz wypisywać z przedmiotów. W związku z tym przypominam o konieczności sprawdzenia dokładności zapisu na obowiązkowe, specjalizacyjne oraz fakultatywne zajęcia według katalogu kursów dostępnego na stronie ISM. W szczególności proszę zwrócić uwagę na przedmioty specjalizacyjne dla danego roku i specjalizacji ponieważ większość z nich jest oferowana tylko i wyłącznie dla danej specjalizacji i nie mogą być realizowane jako fakultety. II turze rejestracji jest możliwość jedynie zapisania się na przedmioty bez możliwości wyrejestrowania.