Szkolenie BHK

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe z semestru zimowego „Szkolenie BHK" mogą  zapisywać się na szkolenie, które odbędzie się w semestrze letnim.
Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
W celu zapisania na szkolenie należy:
1.	Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
2.	Przeszukać kursy wpisując „bhp".
3.	Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2019/2020”
link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=425893
4.	Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
5.	Zaakceptować zapisanie.
6.	Otwiera się strona kursu.
7.	Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy"
i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
8.	Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.
9.	„Informacja o uczestniku" jest sprawdzana przez prowadzącego .
Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.
Planowany termin szkolenia: od 13 maja 2020 r. do 2 czerwca 2020 r.