Konferencja ISM

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych organizowaną 15 i 16 października 2018 roku przez dr Renatę Hołdę i dra Pawła Plichtę z ISM we współpracy z Komisją Etnograficzną Polskiej Akademii Umiejętności.  W załączniku można znaleźć Program konferencji.

Lektoraty – informacje dla studentów ISM

Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja na lektoraty w systemie USOS

  • I TURA  –  26.09.2018 godz. 8.00 – 03.10.2018 godz. 23.59 – tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.
  • II TURA – 08.10.2018 godz. 8.00 – 14.10.2018 godz. 23.59 – tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów.

Studenci III roku kontynuują zajęcia z języka angielskiego.

Studenci II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich powinni zrealizować lektorat języka angielskiego oraz  drugiego języka obcego. Dla studentów ISM dedykowane są lektoraty języka hiszpańskiego i rosyjskiego, ale w II turze rejestracji można się zapisać na dowolny język obcy oferowany w JCJ.

Należy pamiętać, że studenci studiów I stopnia powinni zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 po 4 semestrach nauki oraz drugi język obcy na poziomie A1 po 2 semestrach nauki.

Natomiast studenci studiów II stopnia powinni zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ (po 2 semestrach) oraz na poziomie przynajmniej A2 (w wypadku kontynuacji nauki języka z I stopnia studiów) albo A1 (w wypadku decyzji o nauce nowego języka).

Podania o powtarzanie/warunkowe zaliczenie roku

Szanowni Państwo!

Podania o powtarzanie roku lub warunkowe zaliczenie roku (czyli o powtarzanie przedmiotu) należy składać do końca września.

Wszelkie podania złożone do skrzynki przy sekretariacie z decyzją przekazywane są do teczki studenta w sekretariacie, gdzie po kilku dniach można się dowiadywać o decyzję. Ze względu na liczbę podań nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie jaką decyzję podjąłem kilka dni wcześniej.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i złożeniu podania dotyczącego tych niezdanych można zgłosić rok do rozliczenia w systemie USOSweb.

Moduł fakultatywny po zarejestrowaniu się na niego staje się kursem obligatoryjnym i trzeba go zdać. W wypadku braku zaliczenia modułu fakultatywnego, który nie jest oferowany w nadchodzącym roku akademickim proszę o zgłoszenie się do 10 października na konsultacje w celu wyznaczenia ekwiwalentu takiego kursu.

Uwaga! W związku z wątpliwościami zgłaszanymi na wczorajszym dyżurze informuję, że nadrabianie różnic programowych obowiązuje wyłącznie osoby wznawiające studia (reaktywujące się po skreśleniu)

Z wyrazami szacunku

Franciszek Czech

Relacje międzykulturowe studiami z przyszłością!

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Studiów Międzykulturowych UJ dołączył do prestiżowego grona jednostek wyróżnionych certyfikatem „Studia z przyszłością” przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodę wręczono na uroczystej gali, która miała miejsce na początku kwietnia w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.

Relacje międzykulturowe jako drugi kierunek na naszym Wydziale zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów reprezentujących  najważniejsze ośrodki akademickie w kraju. Brali oni pod uwagę takie kwestie jak nowatorstwo programu studiów, współpracę z pracodawcami oraz to, w jaki sposób odpowiada on na zapotrzebowania rynku pracy.

Relacje międzykulturowe pomyślane zostały jako kierunek, na którym przekazuje się interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą zrozumieć współczesny zglobalizowany i pełen kontaktów międzykulturowych świat oraz zdobywa się praktyczne kompetencje potrzebne na rynku pracy w ramach takich specjalizacji jak Komunikacja międzykulturowa, Mediacje i praca z mniejszościami, Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych oraz Relacje międzykulturowe w turystyce. Łącząca wiedzę ogólną z praktycznymi umiejętnościami idea studiów – która znalazła uznanie w oczach ekspertów – nie zmienia się, ale opinie otrzymane od organizatorów konkursu są brane pod uwagę i już teraz prowadzone są prace nad tym, aby studia w ISM od przyszłego roku były jeszcze ciekawsze i bardziej praktyczne!

Należy podkreślić, że eksperci w trakcie procesu certyfikacyjnego pod uwagę brali również osiągnięcia pracowników oraz studentów i absolwentów. Dlatego wszystkim osobom związanym z ISM w tym miejscu należą się serdecznie podziękowania za działania na rzecz wspólnego dobra!

PROGRAM MOST – rekrutacja do 15 maja

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  

W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna , na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie!