OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Serdecznie zapraszamy Studentki i Studentów Instytutu Studiów Międzykulturowych do oceny zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2018/2019

Akcja odbywa się w terminie: 14 stycznia – 25 lutego br.

Wszystkie ankiety są dostępne na indywidualnych kontach na USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl, zakładki: moje studia/ankiety).

Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są również na stronie http://www.jakosc.uj.edu.pl/ocena-zajec-dydaktycznych

Dzięki udziałowi w akcji ankietowej Studentek i Studentów ISM w gronie wyróżnionych, znakomitych dydaktyków Uniwersytetu Jagiellońskiego kilkakrotnie znalazła się dr Magdalena Banaszkiewicz.

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do ocen Pracowników Administracyjnych Instytutu Studiów Międzykulturowych.

Szczegóły na stronie: http://www.jakosc.uj.edu.pl/ocena-pracy-administracji

Formularze oceny są dostępne za pośrednictwem USOSweb przez cały rok akademicki. Dzięki temu osoby studiujące na UJ mają możliwość wyrażenia swojej opinii bezpośrednio po każdym kontakcie z pracownikiem administracji.​

Konferencja ISM

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych organizowaną 15 i 16 października 2018 roku przez dr Renatę Hołdę i dra Pawła Plichtę z ISM we współpracy z Komisją Etnograficzną Polskiej Akademii Umiejętności.  W załączniku można znaleźć Program konferencji.

Lektoraty – informacje dla studentów ISM

Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja na lektoraty w systemie USOS

  • I TURA  –  26.09.2018 godz. 8.00 – 03.10.2018 godz. 23.59 – tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.
  • II TURA – 08.10.2018 godz. 8.00 – 14.10.2018 godz. 23.59 – tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów.

Studenci III roku kontynuują zajęcia z języka angielskiego.

Studenci II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich powinni zrealizować lektorat języka angielskiego oraz  drugiego języka obcego. Dla studentów ISM dedykowane są lektoraty języka hiszpańskiego i rosyjskiego, ale w II turze rejestracji można się zapisać na dowolny język obcy oferowany w JCJ.

Należy pamiętać, że studenci studiów I stopnia powinni zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 po 4 semestrach nauki oraz drugi język obcy na poziomie A1 po 2 semestrach nauki.

Natomiast studenci studiów II stopnia powinni zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ (po 2 semestrach) oraz na poziomie przynajmniej A2 (w wypadku kontynuacji nauki języka z I stopnia studiów) albo A1 (w wypadku decyzji o nauce nowego języka).