Erasmus + DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY W SEMESTRZE LETNIM 2019

Studentki i studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych I i II stopnia oraz doktorantki i doktoranci! Zapraszamy do wzięcia udziału w 2 rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus w semestrze letnim w roku 2019. O stypendium mogą się ubiegać studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ wszystkich stopni studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, bez względu na narodowość, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ (informacja na stronie internetowej DMWS UJ: http://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia )
HARMONOGRAM
17.09 – 07.10.2018 – czas trwania II Rekrutacji
08 – 16.10.2018 – kwalifikacja studentów, przesłanie protokołów do DOSZ
17 – 31.10.2018 – przesłanie nominacji przez DOSZ, spotkania ze studentami, wysłanie aplikacji do uczelni zagranicznych

W ramach aktualnej rekrutacji dostępne są miejsca w następujących uczelniach partnerskich Instytutu Studiów Międzykulturowych:
Bułgaria: Sofia University „Saint Kliment Ohridski” – 5 miejsc
Czechy: University of J. E. Purkyně, Ústí nad Labem – 4 miejsca
Czechy: University of West Bohemia, Pilsen – 5 miejsc
Hiszpania: Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona – 3 miejsca (uwaga: oferta tylko dla studentów studiów pierwszego stopnia, wykłady wyłącznie w j. hiszpańskim)
Malta: University of Malta, Msida – 1 miejsce
Niemcy: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) – 5 miejsc
Łotwa: Latvia University of Agriculture – 5 miejsc
Portugalia: Universidade de Coimbra – 3 miejsca
Portugalia: Universidade de Coimbra – 3 miejsca
Słowacja: Matej Bel University, Banská Bystrica – 3 miejsca
Turcja: Istambul University, Istambuł – 5 miejsc
Włochy: Università degli studi Roma Tre , Rzym – 2 miejsca
Włochy: Università degli studi di Milano, Mediolan – 4 miejsca

Miejsca w innych jednostkach UJ są dostępnie wyłącznie za zgodą koordynatora z danego Instytutu lub Wydziału.
Obowiązkowym elementem rekrutacji na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2018/19 jest uzupełnienie elektronicznego formularza poprzez moduł BWZ systemu USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Dostęp do modułu studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.

Wszyscy kandydaci po zalogowaniu w systemie USOS wypełniają w module Wymiana studencka wymagane dane. Student wybiera oferty spośród dostępnych w aktywnej rekrutacji (może wybrać maksymalnie 3 oferty i ustawić je w kolejności priorytetów). Kandydat może wskazać pewną liczbę przedmiotów, których zaliczenie może wpłynąć na podjęcie decyzji przez komisję rekrutacyjną. Studenci przygotowują list motywacyjny z wyborem uczelni, do której chcą wyjechać na stypendium Erasmus+. List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie wyboru i – ewentualnie – propozycję kursów, które student chciałby realizować zagranicą.
Dodatkowo: na adres mailowy koordynatora Instytutowego – dr Elżbiety Wiącek (elzbieta.wiacek@uj.edu.pl) – należy przesłać skany wymaganych dokumentów:
– w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta – obowiązkowo: zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą,
– dodatkowo: zaświadczenia o ewentualnej aktywności naukowej, społecznej lub kulturalnej kandydata,
– obowiązkowo: w przypadku doktorantów: życiorys zawierający listę osiągnięć i list motywacyjny wraz z planem badawczym, zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą (w przypadku gdy ocena znajomości języka nie widnieje w systemie USOS studenta), opinia promotora dodatkowo: opinia dotycząca osiągnięć naukowych lub organizacyjnych (inna niż promotora)