Funkcjonowanie sekretariatu

Szanowni Państwo

Informujemy ze w związku z przeprowadzka Instytutu do nowej siedzimy do 10 grudnia – po wcześniejszym umówieniu drogą mejlowa istnieje możliwość załatwienia spraw studenckich i doktoranckich ( odbiór dyplomów, legitymacji, zaświadczeń, itp.) Po tym terminie działalność sekretariatu będzie mocno ograniczona. Od 16 grudnia Sekretariat będzie nieczynny aż do odwołania .

Ogłoszenie Biblioteki ISM

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26.11.2020 r. (Dziennik Ustaw z dn. 26.11.2020, poz. 2091) Biblioteka ISM będzie ponownie otwarta dla czytelników od dnia 30 listopada br.

Możliwość korzystania z księgozbioru będzie odbywała się na następujących zasadach:

· książki będzie można wypożyczyć po wcześniejszym ich zamówieniu za pośrednictwem katalogu elektronicznego PRIMO: https://katalogi.uj.edu.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_UJA:uja ;

· egzemplarze z Wypożyczalni będą udostępniane na okres 1 miesiąca;

· egzemplarze z Czytelni będą wypożyczane na okres jednego tygodnia dla studentów oraz dwóch tygodni dla wykładowców.

Odbiór zamówionych książek będzie możliwy w Bibliotece Wydziałowej WZiKS UJ (lada) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00.

Zwroty książek mogą być dokonywane za pośrednictwem wrzutni zewnętrznej czynnej całodobowo.

W przypadku przetrzymania egzemplarzy oraz w sprawie uregulowania naliczonej należności i odblokowania konta, prosimy o kontakt mailowy.

PRZYPOMINAMY, że aby zamówić oraz wypożyczyć książki niezbędny jest wcześniejszy zapis do Biblioteki. Zapisy do Biblioteki na nowy rok akademicki 2020/2021 będą możliwe również za pośrednictwem e-maila, po podaniu nr legitymacji (numer pod kodem kreskowym na odwrocie legitymacji), imienia oraz nazwiska. Mail do Biblioteki: danuta.witek@uj.edu.pl

UWAGA!

Aby przebywać na terenie Biblioteki NIEZBĘBĘDNA jest dezynfekcja rąk przed wejściem oraz posiadanie maseczki. Nie przyprowadzamy osób towarzyszących.

Ze względu na zmianę lokalizacji Biblioteki ISM ulegnie zmiana jej funkcjonowania .Prosimy o śledzenie komunikatów.

Konferencja

Szanowni Państwo,

 

w imieniu organizatorów chciałabym zaprosić na wydarzenie i prosić o jego udostępnienie wykładowcom i studentom naszego wydziału:

 

Demokracja czy autorytaryzm? Po amerykańskich wyborach” – to tytuł debaty online, której gospodarzami będą Uniwersytet Jagielloński i Konferencja Ambasadorów RP. Wydarzenie rozpocznie się w dniu 27 listopada (piątek) o godzinie 17.00, a jej celem jest ocena skutków elekcji prezydenckich 3.11 w USA dla sojuszników i antagonistów Stanów Zjednoczonych. Będzie więc dyskusja o tym, co może znaczyć wybór Joe Bidena i Kamali Harris dla Unii Europejskiej, NATO, Rosji czy Chin.

Gościem specjalnym konferencji (key note speaker) będzie były premier, przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Wypowiedzą się także wybitni dyplomaci, którzy spędzili lata w służbie zagranicznej.

Jaki będzie świat w najbliższych latach? Czy powinniśmy się bać, czy raczej cieszyć? Mamy nadzieję, że nasze spotkanie dostarczy Państwu i wiedzy i emocji.

 

👉  „Demokracja czy autorytaryzm? Po amerykańskich wyborach.” 

🗓️  27.11.2020, godz. 17:00

👉   Rejestracja na stronie www.demokracjaczyautorytaryzm.pl

Fakultet „Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej”

Studenci studiów I stopnia KM i RM ( a szczególnie I roku). Mamy dla Was bardzo ciekawy kurs:
Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej”,
prowadzony w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ przez dr hab. Magdalenę
Paluszkiewicz-Misiaczek. Kurs liczy 30 godz. i jest to konwersatorium kończące się egzaminem.
Można uzyskać 5 ECTS. Zajęcia odbywać się będą w czwartki od 16.45.
 
Zostało tylko 8 miejsc dla Was. Jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy o maila do niedzieli włącznie do Pani Agnieszki Steczko (agnieszka.steczko@uj.edu.pl) i pod adres malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl z podaniem w treści wiadomości, że chodzi o kurs „Listy, podania, maile…” oraz Waszym imieniem i nazwiskiem i numerem albumu.
 
Zachęcamy do wybrania tego ciekawego i praktycznego kursu jako fakultetu.

 

SZKOLENIE BHK

Szanowni Państwo.

 

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego dalej „szkoleniem BHK”, dotyczy:

1) studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;

2) doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej.

Z wyjątkiem osób , które odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program prowadzony w języku polskim wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 października i 14 października 2020 roku.

 

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku obcym oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program prowadzony w języku obcym wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 października i 6 listopada 2020 roku.

 

Jeżeli student lub doktorant dokonał wpisu odpowiednio po 14 października lub 6 listopada 2020 roku, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów zapisuje studenta lub doktoranta na odpowiednie szkolenie w USOS.

 

W przypadku niezaliczenia szkolenia BHK, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta lub doktoranta na szkolenie w kolejnym roku akademickim (będzie to możliwe po 7 października) na przedmiot „Szkolenie BHK”.

Za powtarzanie szkolenia BHK nie jest pobierana opłata.

 

 1. Student i doktorant realizujący szkolenie w języku polskim jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w okresie wyznaczonym dla jednostki realizującej kształcenie, w następujących terminach:
 1. od 20 października do 9 listopada 2020 roku
 1. a) Studenci:
   • Wydziału Chemii,
   • Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
   • Wydziału Biologii,

  –        Wydziału Geografii i Geologii,

  –        Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

   • Wydziału Matematyki i Informatyki,
  1. b) Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
  1. od 10 listopada do 30 listopada 2020 roku
  1. Studenci:
  • Wydziału Filozoficznego,
  • Wydziału Filologicznego,
  • Wydziału Prawa i Administracji,
  • Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
  • indywidualnych studiów międzyobszarowych,
  1. Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych;

  3) od 1 grudnia do 21 grudnia 2020 roku

  1. Studenci:
  • Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
  • Wydziału Polonistyki,
  • Wydziału Historycznego,
  1. Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

   

  Student i doktorant realizujący szkolenie w języku angielskim jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK w i przystąpić do zaliczenia w okresie od 10 listopada do 30 listopada 2020 roku

   

  Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz doktorantom rozpoczynającym kształcenie w innej szkole

  doktorskiej, którzy zostali wpisani do systemu do 14 października 2020 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia na UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań.

   

  Jeżeli wpis nastąpił po 14 października oraz w innych indywidualnych przypadkach (np. równoległe studiowanie na 1 roku na 2 kierunkach) pracownik administracyjny dziekanatu/sekretariatu przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w systemie USOS w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia, co następuje w formie tzw. decyzji na temat wymagań.Szkolenie BHK zaliczone w toku studiów wyższych nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu w szkole doktorskiej, zaś szkolenie BHK zaliczone w szkole doktorskiej nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach wyższych.

   

   

  Z poważaniem,

  Barbara Bryk

  Główny specjalista w Inspektoracie BHP UJ

   Tel. 12 663 36 57

  Tel. kom. 519-068-328
  http://www.ibhp.uj.edu.pl