W sprawie W-F

Studium WFiS UJ w roku akademickim 2020/2021 planuje zorganizowanie dla wszystkich wydziałów zajęć w trybie stacjonarnym. Każdy student dla którego WF jest przedmiotem obligatoryjnym ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie FORMY i TERMINU zajęć, przy czym zdecydowana ich większość będzie organizowana w warunkach zewnętrznych. Rejestracja, wzorem roku ubiegłego, przybierze formę otwartą dla wszystkich kierunków. W razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, zajęcia będą odbywały się w zmniejszonych grupach (zamiennie 1 tydzień zajęcia sportowe, 1 tydzień materiały on-line, niewykluczone całkowite przejście na tryb zdalny).

Studentom tych wydziałów/kierunków, dla których jednostki macierzyste nie przewidziały żadnych innych zajęć w formie stacjonarnej, a którzy mieszkają poza Krakowem, Studium umożliwi zrealizowanie zajęć w formie zdalnej (dot. semestru zimowego).

Zajęcia w trybie zdalnym z WF przeznaczone są wyłącznie dla studentów, którzy wszystkie pozostałe zajęcia ramach kierunku odbywają zdalnie. Wszystkich studentów, którzy mają możliwość zapraszamy na zajęcia  wychowania fizycznego w tradycyjnej formie na hali, pływalni, siłowni, korcie czy boisku sportowym.

TERMINY REJESTRACJI NA WF:

I tura 24.09, godz. 10.00 – 29.09, godz. 22.00 – grupy stacjonarne

II tura 30.09, godz. 10.00 – 4.10, godz. 22.00 – grupy zdalne

Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne będą na stronie https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy

Oferta Studium WFiS UJ 2020/2021 

– wychowanie fizyczne ogólne (zamiennie: nordic walking, fitness, lekka atletyka, gry zespołowe)

– zespołowe gry sportowe – koszykówka, siatkówka, piłka nożna

– fitness

– zdrowy kręgosłup/stretching  elementy jogi i pilatesu

– zajęcia na pływalni – grupy dla osób początkujących i średniozaawansowanych

– piłka nożna

– zajęcia korekcyjne – wymagane skierowanie od lekarza

– siłownia

– trening personalny

– tenis ziemny – grupy dla osób początkujących i średniozaawansowanych

– elementy samoobrony

– zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami – pływalnia, siłownia

– grupy rowerowe 

– rolki 

– sekcje sportowe w dyscyplinach: lekkoatletyka, narciarstwo + snowboard, koszykówka, karate, judo, piłka ręczna, piłka nożna, wioślarstwo + ergometry, aerobik sportowy, siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny, atletyka.

Dyrekcja Instytutu

Szanowni Państwo

Informujemy iż z dniem 01.09.2020 Dyrektorem Instytutu Studiów Międzykulturowym zostaje dr hab. Franciszek Czech natomiast Zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych zostaje dr Małgorzata Kołaczek.

W związku, iż dr Małgorzata Kołaczek w miesiącu wrześniu przebywać będzie na urlopie naukowym wszelkie podania do 30.09.br proszę kierować, tak jak dotychczasowo do dr hab. Franciszka Czecha. Dr hab. Franciszek Czech będzie starał się na bieżąco odpowiadać na Państwa wiadomości( do 3 dni roboczych)

Z dniem 01.10.br podania proszę kierować do dr Małgorzaty Kołaczek.

Dyrekcja Instytutu Studiów Międzykulturowych na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo

Informujemy iż z dniem 01.09.2020 Dyrektorem Instytutu Studiów Międzykulturowym zostaje dr hab. Franciszek Czech natomiast Zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych zostaje dr Małgorzata Kołaczek.

W związku, iż dr Małgorzata Kołaczek w miesiącu wrześniu przebywać będzie na urlopie naukowym wszelkie podania proszę kierować, tak jak dotychczasowo do dr hab Franciszka Czecha

Z dniem 01.10.br podania proszę kierować do dr Małgorzaty Kołaczek.

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 28 lipca ukazał się Komunikatu nr 16 Prorektora UJ ds polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds dydaktyki z 28 lipca 2020 roku na temat formy zajęć w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021. Link do Komunikatu:


W związku z treścią Komunikatu, Prodziekan ds dydaktycznych WSMiP UJ, dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ skierował list do Pracowników, Studentów i Doktorantów Wydziału wyjaśniający przyczyny podjęcia przez władze Wydziału decyzji o nauczaniu zdalnym na wszystkich kierunkach studiów polskojęzycznych w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021. Pełna treść listu znajduje się tutaj:
Z wyrazami szacunku,
Paweł Laidler

 

Zwracanie książek i rozliczenie z biblioteką -AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przeniesieniem Biblioteki ISM do nowego budynku przy
ul. Reymonta
– możliwe będzie tylko zwracanie książek do wrzutni zewnętrznej mieszczącej się na zewnątrz budynku WZiKS przy małym dziedzińcu z fontanną (dojście od strony Kauflandu) do końca czerwca.
lub z wrzutni mieszczącej się na terenie Biblioteki WZiKS od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
– rozliczenie z biblioteką będzie możliwe za pomocą kontaktu mailowego danuta.witek@uj.edu.pl, podania nr legitymacji studenckiej (cyfry pod kodem kreskowym), imienia i nazwiska.

Za utrudnienia
przepraszamy

WAŻNE- Informacje dotyczące koronawirusa

Ważny komunikat Prorektora UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armena Edigariana:

Szanowni Państwo,

w związku decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych od 11 do 25 marca, chciałbym wzmocnić apel Ministra Zdrowia dotyczący odpowiedzialnego zachowania w tym okresie.

Apeluję o ograniczenie wyjść. Należy potraktować ten okres, jako czas kwarantanny. Proszę również o załatwianie spraw studenckich z administracją uczelni w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, aplikacji Teams (dostępnej w ramach darmowego pakietu Office365) i ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wiadomością otrzymaną z MNiSW, ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Nieczynny sekretariat

Szanowni Państwo

W dniu 04.03 (środa) sekretariat dla studentów kulturoznawstwa międzynarodowego będzie nieczynny. W sprawach pilnych proszę zgłaszać się do Pani mgr Kingi Gwizdowskiej- Zajdel

 

W dniu 05.03 (czwartek) sekretariat dla studentów kierunku Relacje międzykulturowe będzie nieczynny. W sprawach pilnych proszę zgłaszać się do Pana mgr Grzegorza Wójtowicza