Zwracanie książek i rozliczenie z biblioteką -AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przeniesieniem Biblioteki ISM do nowego budynku przy
ul. Reymonta
– możliwe będzie tylko zwracanie książek do wrzutni zewnętrznej mieszczącej się na zewnątrz budynku WZiKS przy małym dziedzińcu z fontanną (dojście od strony Kauflandu) do końca czerwca.
lub z wrzutni mieszczącej się na terenie Biblioteki WZiKS od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
– rozliczenie z biblioteką będzie możliwe za pomocą kontaktu mailowego danuta.witek@uj.edu.pl, podania nr legitymacji studenckiej (cyfry pod kodem kreskowym), imienia i nazwiska.

Za utrudnienia
przepraszamy

WAŻNE- Informacje dotyczące koronawirusa

Ważny komunikat Prorektora UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armena Edigariana:

Szanowni Państwo,

w związku decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych od 11 do 25 marca, chciałbym wzmocnić apel Ministra Zdrowia dotyczący odpowiedzialnego zachowania w tym okresie.

Apeluję o ograniczenie wyjść. Należy potraktować ten okres, jako czas kwarantanny. Proszę również o załatwianie spraw studenckich z administracją uczelni w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, aplikacji Teams (dostępnej w ramach darmowego pakietu Office365) i ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wiadomością otrzymaną z MNiSW, ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Nieczynny sekretariat

Szanowni Państwo

W dniu 04.03 (środa) sekretariat dla studentów kulturoznawstwa międzynarodowego będzie nieczynny. W sprawach pilnych proszę zgłaszać się do Pani mgr Kingi Gwizdowskiej- Zajdel

 

W dniu 05.03 (czwartek) sekretariat dla studentów kierunku Relacje międzykulturowe będzie nieczynny. W sprawach pilnych proszę zgłaszać się do Pana mgr Grzegorza Wójtowicza

Składanie deklaracji

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora od tego roku akademickiego składanie deklaracji odbywa się elektronicznie w systemie USOSweb. Deklaracje można składać od 24.10 do 27.10

Brak złożenia deklaracji skutkuje rozpoczęciem procedury skreślenia z listy studentów tytułem nie podjęcia studiów

Opłaty za powtarzanie przedmiotów

Szanowni Państwo

Przypominam, iż z dniem 22.10 upływa termin zapłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym. Brak wpłaty w terminie oznacza rozpoczęcie procesu windykacji co w konsekwencji prowadzi do skreślenia z listy studentów. Bardzo proszę o uiszczenie zaległości.

Osoby powtarzające W-F , bardzo proszę po zarejestrowaniu się na ten przedmiot proszę zgłosić się do sekretariatu i zgłosić fakt rejestracji, by moglibyśmy naliczyć opłatę.