W związku z pracami remontowymi i zmianą lokalizacji głównej siedziby Jagiellońskiego Centrum Językowego (obecnie przy ul. Krupniczej 2) uprzejmie informuję, że zajęcia lektoratowe odbywające się w budynku przy ul. Ingardena 3 rozpoczną się 7 października 2019 r.

W związku z planowaną na dzień 8 października uroczystą promocją absolwentów studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zwracamy się z prośbą do tegorocznych absolwentów Instytutu Studiów Międzykulturowych o zgłaszanie chęci do udziału w tym wydarzeniu do sekretariatu ISM do dnia 04.10.2019