Antropologia kultury pop. – egzamin II termin

Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin z przedmiotu „Antropologia kultury popularnej” odbędzie się w dniu 10.09.2020 roku (czwartek). Egzamin będzie miał formę zdalną i ustną. Będzie oparty o wirtualne spotkanie na platformie MS Teams.

Ponieważ wymaga to zaplanowania terminów, tak aby zapewnić Państwu komfort odpowiedzi oraz uwzględnić wymagania RODO, uprzejmie proszę o zgłaszanie się mailowo na egzamin, tak abym mogła ustalić harmonogram godzinny dla wszystkich zainteresowanych.

Na wiadomość od Państwa czekam do piątku 4 września br.

Z pozdrowieniami,

Renata Hołda

Praktyki – wrzesień

Szanowni Państwo,

Osoby, które nie mają wpisanego zaliczenia z praktyk, a posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające ich odbycie i zainteresowane otrzymaniem zaliczenia, proszone są o „wrzucanie” dokumentacji na platformę Pegaz do utworzonego zadania „Praktyki – wrzesień”, które będzie otwarte do dnia 24 września br. Po tym terminie otrzymanie zaliczenia nie będzie możliwe.

Ponieważ nie dostaję automatycznych powiadomień, osoby którym zależy na szybszym wpisie, proszone są o kontakt mailowy. Proszę o NIE przesyłanie dokumentów mailem.

Przypominam, że praktyka powinna odpowiadać kierunkowi studiów, a dokumenty powinny być potwierdzone (pieczątka + podpis) oraz zawierać wszystkie informacje wymagane regulaminem studiów.

Informuję również, że e-dyżury dot. praktyk odbędą się w piątek 4 września oraz 11 września od 9 do 10.

Renata Hołda

„Kultura i performans” egzamin II termin

Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin z przedmiotu „Kultura i performans” odbędzie się w dniu 10.09.2020 roku (czwartek). Egzamin będzie miał formę zdalną i ustną. Będzie oparty o wirtualne spotkanie w ramach platformy MS Teams.

Ponieważ wymaga to zaplanowania terminów, tak żeby zapewnić Państwu komfort odpowiedzi oraz uwzględnić wymagania RODO, uprzejmie proszę o zgłaszanie się mailowo na egzamin, abym mogła ustalić harmonogram godzinny.

Na wiadomość od Państwa czekam do piątku 4 września br.

Z pozdrowieniami,

Renata Hołda

e-dyżur 18.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych zapraszam na dyżur, który odbędzie się „na odległość”, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem tj. w środę 18 marca br. w godz. 13.15-14.45, według zasad:

 

  • dyżur trwa 1,5 godz.,
  • przez 45 minut odbieram pytania za pośrednictwem mojej skrzynki pocztowej w domenie UJ,
  • uwzględniam tylko pytania nadesłane w trakcie trwania dyżuru,
  • przez kolejne 45 minut udzielam odpowiedzi według kolejności nadesłanych pytań,
  • w przypadku braku możliwości odpowiedzi na nadesłane pytania ze względu na zakończenie e-mail dyżuru, pytania przechodzą one na kolejny,
  • maile wysyłane na e-mail dyżur muszą zawierać w temacie maila tekst: E-mail dyżur, imię i nazwisko osoby, kierunek i typ studiów (licencjackie, magisterskie),
  • dyżury są przeznaczone dla osób, które potrzebują konsultacji związanych z praktykami lub z prowadzonymi przeze mnie wykładami. Seminarzyści proszeni są o kontakt w wyznaczonym terminie.

Renata Hołda

WdNK, WCC, KS, AK – II terminy

Szanowni Państwo,

Informuję, że II termin egzaminów z przedmiotów „Wstęp do nauk o kulturze”, „Współczesne czary i czarownice”, „Komunikacja społeczna”, „Antropologia kultury” został wyznaczony na 19 lutego 2020 roku (środa).

Egzamin odbędzie się w sali 153 wg następujących zasad:

1) 10-11.30 egzamin dla osób, które uzyskały od dr. Czecha przywrócenie I terminu egzaminu (potrzebne potwierdzenie) – egzamin w formie pisemnej,

2) od 11.30 – 13.30 egzamin dla pozostałych osób – egzamin ustny

Zapraszam,

Renata Hołda

AKP, Legendy miejskie… – egzamin II termin

Szanowni Państwo,

Zapraszam na drugi termin egzaminów z przedmiotów „Antropologia kultury popularnej” oraz „Legendy miejskie i inne gatunki współczesnego folkloru”, który odbędzie się 4 września 2019 roku (środa), wg następujących zasad:

1) 11.00-12.30 egzamin pisemny dla osób, które mają przywrócony pierwszy termin od Pana dr Czecha (potrzebne potwierdzenie),

2) 12.30-13.30 egzamin ustny dla osób, które nie zaliczyły egzaminu lub nie przystąpiły do niego w pierwszym terminie.

Numer sali, w której odbędzie się egzamin , podam w terminie późniejszym.

Obowiązuje zakres materiału i zagadnienia zgodnie z informacjami przesłanymi wcześniej.

Zapraszam,

Renata Hołda