Dyżur w sprawie praktyk – 2.07.2019

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na zgłoszone „zapotrzebowanie”, zapraszam wszystkie osoby, które chcą załatwić sprawy związane z praktykami studenckimi (projekty, dzienniczki, zaliczenia i inne) na mój dodatkowy dyżur.

Odbędzie się on jutro, czyli 2 lipca 2019 roku w godzinach 13.00-14.30 w ISM, pokój 133.

Jednocześnie informuję, że przed wrześniem NIE planuję już kolejnego takiego dyżuru. Nie umawiam się również w sprawach praktyk indywidualnie.

Pozdrawiam i zapraszam,

Renata Hołda

Zajęcia w dniach 4-5 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z moim wyjazdem na konferencję w dniach 4-5 grudnia br. zajęcia, które prowadzę oraz dyżur, nie odbędą się.

Dotyczy to przedmiotów: Wstęp do nauk o kulturze (wykład), Antropologia kultury, Antropologia kultury współczesnej, Seminarium licencjackie.

 

Zapraszam w przyszłym tygodniu,

Renata Hołda

 

Możliwość praktyk – PILNE

Szanowni Państwo,

Zachęcam studentów do udziału w Wydziałowym projekcie Inter-Polit Leader. Decyzją Prodziekana ds. dydaktycznych dr hab. Pawła Laidlera prof. UJ, udział w projekcie może być potraktowany jako całkowite zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią dr Kingą Gajdą z IE (kinga.gajda@uj.edu.pl).

Więcej informacji na temat projektu:

http://www.wsmip.uj.edu.pl/kariera/inter-polit

Pozdrawiam,

Renata Hołda

 

 

II termin egzaminów – Renata Hołda

Szanowni Państwo,

Egzaminy z przedmiotów „Antropologia kultury,” „Wstęp do nauk o kulturze”, „Komunikacja Społeczna”, „Kultura i Performans”, „Nowoczesne Czary..”  w sesji poprawkowej, w drugim terminie odbędą się 22 lutego (czwartek), w sali 153, wg następujących zasad:

1) 10.00 – 11.30 – egzaminy pisemne dla osób, które otrzymały od Pana dr. Czecha tzw. przywrócenie  terminu, egzamin pisemny,

2) 11.30 – 14.30 – egzamin ustny z poszczególnych przedmiotów (zgodnie z porządkiem podanym wyżej) dla osób, które nie zaliczyły egzaminu w I terminie.

Obowiązuje podany wcześniej zakres materiału.

Zapraszam,

Renata Hołda