sesja poprawkowa – Wojciech Mazur

Szanowni Państwo,

Informuję, że moje dyżury w sesji poprawkowej odbędą się 5 września w godzinach 10.00 – 11.30 oraz 6 września od 9.00 do 10.00. Jako miejsce dyżuru przewiduję p. 132 – gdyby jednak zgłosiła się większa grupa studentów miejsce to może ulec zmianie. W takim przypadku postaram się zostawić wiadomość na portierni oraz na drzwiach pokoju 132.

Jak już część z Państwa informowałem egzamin w sesji poprawkowej (dla wszystkich kursów) odbędzie się w piątek 6 września o godzinie 10.00. Forma egzaminu pozostaje niezmienna w stosunku do sesji czerwcowej – zgodna z zapisem w syllabusie kursu.

Bardzo przepraszam za opóźnienie formalnego ogłoszenia powyższych terminów, spowodowane przez problemy techniczne,.

Z poważaniem,
Wojciech Mazur

Dr Wojciech Mazur: dyżury i egzaminy w sesji poprawkowej.

Informuję, ze w sesji poprawkowej terminy moich dyżurów i egzaminów przedstawiać się będą następująco:
I. Dyżury:
– dyżur w poniedziałek 4 września w godzinach od 11.00 do 12.30 w p. 132 (w razie konieczności przeniesiony będzie do którejś z sal);
– następny dyżur we wtorek 5 września od 9.30 do 10.00 w sali 153.
II. Egzaminy:
1. Cywilizacje współczesne i Kulturowe aspekty wojny we wtorek 5 września o godzinie 10.00 w sali 153.
2. Stare i nowe media oraz Dzieje kultury nowożytnej (w imieniu profesora Piotra Bilińskiego): wtorek, 5 września o godzinie 12.00 w sali 153.