Funkcjonowanie sekretariatu

Szanowni Państwo

Informujemy ze w związku z przeprowadzka Instytutu do nowej siedzimy do 10 grudnia – po wcześniejszym umówieniu drogą mejlowa istnieje możliwość załatwienia spraw studenckich i doktoranckich ( odbiór dyplomów, legitymacji, zaświadczeń, itp.) Po tym terminie działalność sekretariatu będzie mocno ograniczona. Od 16 grudnia Sekretariat będzie nieczynny aż do odwołania .

Ogłoszenie Biblioteki ISM

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26.11.2020 r. (Dziennik Ustaw z dn. 26.11.2020, poz. 2091) Biblioteka ISM będzie ponownie otwarta dla czytelników od dnia 30 listopada br.

Możliwość korzystania z księgozbioru będzie odbywała się na następujących zasadach:

· książki będzie można wypożyczyć po wcześniejszym ich zamówieniu za pośrednictwem katalogu elektronicznego PRIMO: https://katalogi.uj.edu.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_UJA:uja ;

· egzemplarze z Wypożyczalni będą udostępniane na okres 1 miesiąca;

· egzemplarze z Czytelni będą wypożyczane na okres jednego tygodnia dla studentów oraz dwóch tygodni dla wykładowców.

Odbiór zamówionych książek będzie możliwy w Bibliotece Wydziałowej WZiKS UJ (lada) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00.

Zwroty książek mogą być dokonywane za pośrednictwem wrzutni zewnętrznej czynnej całodobowo.

W przypadku przetrzymania egzemplarzy oraz w sprawie uregulowania naliczonej należności i odblokowania konta, prosimy o kontakt mailowy.

PRZYPOMINAMY, że aby zamówić oraz wypożyczyć książki niezbędny jest wcześniejszy zapis do Biblioteki. Zapisy do Biblioteki na nowy rok akademicki 2020/2021 będą możliwe również za pośrednictwem e-maila, po podaniu nr legitymacji (numer pod kodem kreskowym na odwrocie legitymacji), imienia oraz nazwiska. Mail do Biblioteki: danuta.witek@uj.edu.pl

UWAGA!

Aby przebywać na terenie Biblioteki NIEZBĘBĘDNA jest dezynfekcja rąk przed wejściem oraz posiadanie maseczki. Nie przyprowadzamy osób towarzyszących.

Ze względu na zmianę lokalizacji Biblioteki ISM ulegnie zmiana jej funkcjonowania .Prosimy o śledzenie komunikatów.

Konferencja

Szanowni Państwo,

 

w imieniu organizatorów chciałabym zaprosić na wydarzenie i prosić o jego udostępnienie wykładowcom i studentom naszego wydziału:

 

Demokracja czy autorytaryzm? Po amerykańskich wyborach” – to tytuł debaty online, której gospodarzami będą Uniwersytet Jagielloński i Konferencja Ambasadorów RP. Wydarzenie rozpocznie się w dniu 27 listopada (piątek) o godzinie 17.00, a jej celem jest ocena skutków elekcji prezydenckich 3.11 w USA dla sojuszników i antagonistów Stanów Zjednoczonych. Będzie więc dyskusja o tym, co może znaczyć wybór Joe Bidena i Kamali Harris dla Unii Europejskiej, NATO, Rosji czy Chin.

Gościem specjalnym konferencji (key note speaker) będzie były premier, przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Wypowiedzą się także wybitni dyplomaci, którzy spędzili lata w służbie zagranicznej.

Jaki będzie świat w najbliższych latach? Czy powinniśmy się bać, czy raczej cieszyć? Mamy nadzieję, że nasze spotkanie dostarczy Państwu i wiedzy i emocji.

 

👉  „Demokracja czy autorytaryzm? Po amerykańskich wyborach.” 

🗓️  27.11.2020, godz. 17:00

👉   Rejestracja na stronie www.demokracjaczyautorytaryzm.pl

PRACA SEKRETARIATU

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, sekretariat Instytutu Studiów Międzykulturowych dniach od 3 listopada –3 grudnia 2020r. pracuje w trybie zdalnym.

Istnieje możliwość podbicia legitymacji studenckiej oraz załatwienia pilnych spraw w godzinach 10-13.30 po wcześniejszym umówieniu drogą mejlową w następujących terminach
6 listopada ,12 listopada , 16 listopada, 19 listopada, 24 listopada, 26 listopada, 30 listopada , 3 grudnia.

Legitymacje

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w z związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres ważności legitymacji ulegnie dalszemu przedłużeniu na mocy art. 51b ust. 4 ustawy, zgodnie z którym legitymacje pozostają ważne w okresie ograniczenia działalności uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. W związku z powyższym nie ma potrzeby zgłaszania się przez studentów do jednostek w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckich gdyż pozostają one ważne z mocy prawa.

Z uwagi na to, że rozporządzenie nie określa daty końcowej ograniczenia działalności uczelni, w obecnej chwili nie jest możliwe podanie dziennej daty upływu ważności legitymacji.

Prosimy o śledzenie komunikatów – będziemy Państwa informować na bieżąco w razie pojawienia się nowych informacji.

Przedłużanie i odbiór legitymacji

Uprzejmie informujemy, że kolejnymi dniami na przedłużenie i odbiór legitymacji są:

02, 06, oraz 12.listopada w godzinach 10-13:30

wszystkie osoby chętne załatwić swoje sprawy proszone są o umówienie się na dany dzień oraz zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Ps. Po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem można w tych dniach również odebrać Dyplom ukończenia studiów.

Ekwiwalenty

Wszystkie osoby powtarzające przedmiot, którego nie ma w roku akademickim 2020/21 proszone są o zgłoszenie się drogą mailową do dr M. Kołaczek po wyznaczenie ekwiwalentu. W treści wiadomości proszę napisać nazwę przedmiotu za który ma być on wskazany.

ZASADY KONTAKTU Z SEKRETARIATEM

Zgodnie z Komunikatem nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wizyty kandydatów, studentów i doktorantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum (tylko po wcześniejszym umówieniu terminu przez system kolejkowy/email); obsługę należy, jeżeli to możliwe, realizować w sposób zdalny;

Dane kontaktowe:

Relacje międzykulturowe – mgr Kinga Gwizdowska-Zajdel

k.gwizdowska-zajdel@uj.edu.pl  12 664- 67-42

Kulturoznawstwo międzynarodowe – mgr Grzegorz Wójtowicz

ism.instytut@uj.edu.pl  12 664- 79-73

Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie – lic. Monika Duda-Dobrzańska

ism.monika@uj.edu.pl  12 664- 67-39

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego udania się do Sekretariatu ISM ( po wcześniejszym umówieniu mailowo), osoby przychodzące zobowiązane są do posiadania środków ochrony osobistej (w tym maseczki lub przyłbicy, rękawiczek etc.), zdezynfekowania rąk (dozownik znajduje się przed stanowiskiem obsługi studentów), zachowania co najmniej dwóch metrów odległości od innej osoby oraz bezwzględnego stosowania się do rygorów określonych pisemnie i ustnie przez władze i pracowników administracyjnych. Osoby przychodzące proszone są również o posiadanie własnego długopisu.