mLegitymacja

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się link z informacją i instrukcją dotyczącą mLegitymacji. Jednocześnie informuję, że sekretariat ISM nie rozwiązuję problemów technicznych z tym związanych. W przypadku problemów z zamówieniem, przedłużeniem lub anulowaniem mLegitymacji prosimy o kontakt pod adresem: mlegitymacja@uj.edu.pl

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news%2Fdefault&panel=DOMYSLNY&file=mlegitymacja.html&fbclid=IwAR0Dg6Z6lS1_M636QOOQA8boYhtC7idSDPfPPpPSSXq__hgPiVTOd-8gJsk

Fakultet „Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej”

Studenci studiów I stopnia KM i RM ( a szczególnie I roku). Mamy dla Was bardzo ciekawy kurs:
Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej”,
prowadzony w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ przez dr hab. Magdalenę
Paluszkiewicz-Misiaczek. Kurs liczy 30 godz. i jest to konwersatorium kończące się egzaminem.
Można uzyskać 5 ECTS. Zajęcia odbywać się będą w czwartki od 16.45.
 
Zostało tylko 8 miejsc dla Was. Jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy o maila do niedzieli włącznie do Pani Agnieszki Steczko (agnieszka.steczko@uj.edu.pl) i pod adres malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl z podaniem w treści wiadomości, że chodzi o kurs „Listy, podania, maile…” oraz Waszym imieniem i nazwiskiem i numerem albumu.
 
Zachęcamy do wybrania tego ciekawego i praktycznego kursu jako fakultetu.

 

SZKOLENIE BHK

Szanowni Państwo.

 

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego dalej „szkoleniem BHK”, dotyczy:

1) studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;

2) doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej.

Z wyjątkiem osób , które odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program prowadzony w języku polskim wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 października i 14 października 2020 roku.

 

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku obcym oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program prowadzony w języku obcym wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 października i 6 listopada 2020 roku.

 

Jeżeli student lub doktorant dokonał wpisu odpowiednio po 14 października lub 6 listopada 2020 roku, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów zapisuje studenta lub doktoranta na odpowiednie szkolenie w USOS.

 

W przypadku niezaliczenia szkolenia BHK, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta lub doktoranta na szkolenie w kolejnym roku akademickim (będzie to możliwe po 7 października) na przedmiot „Szkolenie BHK”.

Za powtarzanie szkolenia BHK nie jest pobierana opłata.

 

 1. Student i doktorant realizujący szkolenie w języku polskim jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w okresie wyznaczonym dla jednostki realizującej kształcenie, w następujących terminach:
 1. od 20 października do 9 listopada 2020 roku
 1. a) Studenci:
   • Wydziału Chemii,
   • Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
   • Wydziału Biologii,

  –        Wydziału Geografii i Geologii,

  –        Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

   • Wydziału Matematyki i Informatyki,
  1. b) Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
  1. od 10 listopada do 30 listopada 2020 roku
  1. Studenci:
  • Wydziału Filozoficznego,
  • Wydziału Filologicznego,
  • Wydziału Prawa i Administracji,
  • Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
  • indywidualnych studiów międzyobszarowych,
  1. Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych;

  3) od 1 grudnia do 21 grudnia 2020 roku

  1. Studenci:
  • Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
  • Wydziału Polonistyki,
  • Wydziału Historycznego,
  1. Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

   

  Student i doktorant realizujący szkolenie w języku angielskim jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK w i przystąpić do zaliczenia w okresie od 10 listopada do 30 listopada 2020 roku

   

  Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz doktorantom rozpoczynającym kształcenie w innej szkole

  doktorskiej, którzy zostali wpisani do systemu do 14 października 2020 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia na UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań.

   

  Jeżeli wpis nastąpił po 14 października oraz w innych indywidualnych przypadkach (np. równoległe studiowanie na 1 roku na 2 kierunkach) pracownik administracyjny dziekanatu/sekretariatu przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w systemie USOS w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia, co następuje w formie tzw. decyzji na temat wymagań.Szkolenie BHK zaliczone w toku studiów wyższych nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu w szkole doktorskiej, zaś szkolenie BHK zaliczone w szkole doktorskiej nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach wyższych.

   

   

  Z poważaniem,

  Barbara Bryk

  Główny specjalista w Inspektoracie BHP UJ

   Tel. 12 663 36 57

  Tel. kom. 519-068-328
  http://www.ibhp.uj.edu.pl

RELIGIE ŚWIATA – początek 6.10 g. 9.45 PEGAZ

Szanowni Państwo,
dziękuję, że wybrali Państwo studia w naszym Instytucie lub zdecydowali na udział w prowadzonym przeze mnie kursie „Religie świata”. Mam nadzieję, że są Państwo zdrowi i czują się wszyscy – mimo okoliczności – dobrze i bezpiecznie.

W związku ze zdalnym trybem zajęć dydaktycznych na naszym Wydziale, bardzo proszę o zalogowanie się na platformie Pegaz i odnalezienie kursu „Religie świata”:
https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=446523

Wszyscy, którzy są podpięci na ten kurs, są jednocześnie podpięci do narzędzia BigBlueButton i przez nie proszę o aktywność w tym semestrze zgodnie z harmonogramem zajęć w ramach naszej współpracy.

Najbliższe spotkanie w ramach kursu „Religie świata” odbędziemy z wykorzystaniem platformy Pegaz i narzędzia BigBlueButton.

Bardzo proszę zgodnie z harmonogramem o obecność na platformie tj. we wtorek 6.10.2020 godz. 9.45-11.15.
Proszę o zapewnienie dostępu do urządzenia z Internetem (najlepiej z kamerą i mikrofonem).

Dyżur w semestrze zimowym 2020-2021 w formie zdalnej wtorek: godz. 13.15-15.00
(poprzez czat/łączenie w aplikacji MS Teams) konsultacje możliwe są także w innych terminach przez komunikatory (do ustalenia które).
Kontakt w formie elektronicznej e-mail: pawel.plichta@uj.edu.pl

Z pozdrowieniami,
Paweł Plichta