Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Global migrations” – 13.09.2017, g.13.00

Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin poprawkowy z przedmiotu Global migrations odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku (środa) w godzinach od 13.00 do 14.00 w sali 153 w ISM. Będzie to egzamin pisemny; zakres wcześniej zdefiniowanych zagadnień pozostaje bez zmian.

Bardzo proszę osoby, które zamierzają do niego przystąpić, o kontakt e-mailowy ze mną do końca tego tygodnia tj. do 10.09.2017. 13.09.2017 to jedyny i ostateczny termin egzaminu w sesji poprawkowej.

Pozdrawiam serdecznie

Małgorzata Kołaczek

 

F. Czech- dyżury we wrześniu

Szanowni Państwo!

W okresie poprawkowej sesji egzaminacyjnej będę dyżurował w następujących terminach:
28 sierpnia (poniedziałek) 9.30-10.30
5 września (wtorek) 9.30-10.30
11 września (poniedziałek) 9.30-10.30
13 września (środa) 9.30-10.30
20 września (środa) 9.00-10.00 (9.00 – II termin wszystkich egzaminów dla studentów ISM)
27 września (środa) 9.30-10.30.

Serdecznie zapraszam
Franciszek Czech

NCC, PHiP, MSK, AKP – Egzamin II termin – 11.09.17

Szanowni Państwo,

Informuję, że egzaminy z przedmiotów „Nowoczesne czary i czarownice”, „Polityka historyczna i propaganda”, „Media, społeczeństwo, kultura” oraz „Antropologia kultury popularnej” odbędą się w dniu 11 września 2017 roku (poniedziałek) w ISM, w następującym porządku:

  1. 11.00-12.15 – egzamin pisemny dla osób, które mają przywrócony u dr Czecha tzw, pierwszy termin egzaminu (muszę mieć pisemną informację),
  2. Od 12.30 – egzamin ustny dla pozostałych osób.

Obowiązuje zakres zagadnień taki, jak w przypadku pierwszego terminu egzaminu.

Numer sali, w której będzie egzamin podam w terminie późniejszym.

Informuję również, że w tym dniu nie przewiduję dyżuru w sprawie zaliczeń i praktyk.

Zapraszam,

Renata Hołda

Dr Wojciech Mazur: dyżury i egzaminy w sesji poprawkowej.

Informuję, ze w sesji poprawkowej terminy moich dyżurów i egzaminów przedstawiać się będą następująco:
I. Dyżury:
– dyżur w poniedziałek 4 września w godzinach od 11.00 do 12.30 w p. 132 (w razie konieczności przeniesiony będzie do którejś z sal);
– następny dyżur we wtorek 5 września od 9.30 do 10.00 w sali 153.
II. Egzaminy:
1. Cywilizacje współczesne i Kulturowe aspekty wojny we wtorek 5 września o godzinie 10.00 w sali 153.
2. Stare i nowe media oraz Dzieje kultury nowożytnej (w imieniu profesora Piotra Bilińskiego): wtorek, 5 września o godzinie 12.00 w sali 153.