Wirtualna wymiana studentów i doktorantów w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency

Szanowni Państwo ,

Decyzją Władz naszej Uczelni w Uniwersytecie Jagiellońskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kontynuowana jest wirtualna wymiana studentów i doktorantów w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency, dzięki której mogą oni realizować kursy w uczelniach partnerskich UNA Europa.

Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych do dnia 25 stycznia (poniedziałek) 2021 roku, do godziny 9:00. Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online powinni uzupełnić Learning Agreement for Studies.

Bliższych informacji dotyczącej wirtualnej wymiany udziela również Pani Agata Wądolna

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych, Centrum Wsparcia Dydaktyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; adres mailowy: agata.wadolna@uj.edu.pl

Konferencja studencko-doktorancka: Polityczne i społeczne formy oporu na Bliskim Wschodzie

Na prośbę BKN UJ przekazuję:

Bliskowschodnie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje i zaprasza Studentki, Studentów i Osoby Studiujące w Instytucie Studiów Międzykulturowych do udziału w zbliżającej się studencko-doktoranckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityczne i społeczne formy oporu na Bliskim Wschodzie” organizowanej przez BKN UJ,  która odbędzie się 13 marca 2021 roku w formie online. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286wQq5j1HxDNImwwvwq8C0ttUNkwxN09NWDNUV1VTT09SRU9HNUc3WEFSOC4u

W załączniku przesyłam plakat konferencji, na którym znajdują się szczegółowe informacje jej dotyczące.

Z poważaniem,
Aneta Tyszko
Prezeska BKN UJ

Więcej także:
https://www.facebook.com/bliskowschodniekn/
https://www.facebook.com/histkultUJ

ZASADY KONTAKTU Z SEKRETARIATEM

Zgodnie z Komunikatem nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wizyty kandydatów, studentów i doktorantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum (tylko po wcześniejszym umówieniu terminu przez system kolejkowy/email); obsługę należy, jeżeli to możliwe, realizować w sposób zdalny;

Dane kontaktowe:

Relacje międzykulturowe – mgr Kinga Gwizdowska-Zajdel

k.gwizdowska-zajdel@uj.edu.pl  12 664- 67-42

Kulturoznawstwo międzynarodowe – mgr Grzegorz Wójtowicz

ism.instytut@uj.edu.pl  12 664- 79-73

Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie – lic. Monika Duda-Dobrzańska

ism.monika@uj.edu.pl  12 664- 67-39

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego udania się do Sekretariatu ISM ( po wcześniejszym umówieniu mailowo), osoby przychodzące zobowiązane są do posiadania środków ochrony osobistej (w tym maseczki lub przyłbicy, rękawiczek etc.), zdezynfekowania rąk (dozownik znajduje się przed stanowiskiem obsługi studentów), zachowania co najmniej dwóch metrów odległości od innej osoby oraz bezwzględnego stosowania się do rygorów określonych pisemnie i ustnie przez władze i pracowników administracyjnych. Osoby przychodzące proszone są również o posiadanie własnego długopisu.

RELIGIE ŚWIATA – początek 6.10 g. 9.45 PEGAZ

Szanowni Państwo,
dziękuję, że wybrali Państwo studia w naszym Instytucie lub zdecydowali na udział w prowadzonym przeze mnie kursie „Religie świata”. Mam nadzieję, że są Państwo zdrowi i czują się wszyscy – mimo okoliczności – dobrze i bezpiecznie.

W związku ze zdalnym trybem zajęć dydaktycznych na naszym Wydziale, bardzo proszę o zalogowanie się na platformie Pegaz i odnalezienie kursu „Religie świata”:
https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=446523

Wszyscy, którzy są podpięci na ten kurs, są jednocześnie podpięci do narzędzia BigBlueButton i przez nie proszę o aktywność w tym semestrze zgodnie z harmonogramem zajęć w ramach naszej współpracy.

Najbliższe spotkanie w ramach kursu „Religie świata” odbędziemy z wykorzystaniem platformy Pegaz i narzędzia BigBlueButton.

Bardzo proszę zgodnie z harmonogramem o obecność na platformie tj. we wtorek 6.10.2020 godz. 9.45-11.15.
Proszę o zapewnienie dostępu do urządzenia z Internetem (najlepiej z kamerą i mikrofonem).

Dyżur w semestrze zimowym 2020-2021 w formie zdalnej wtorek: godz. 13.15-15.00
(poprzez czat/łączenie w aplikacji MS Teams) konsultacje możliwe są także w innych terminach przez komunikatory (do ustalenia które).
Kontakt w formie elektronicznej e-mail: pawel.plichta@uj.edu.pl

Z pozdrowieniami,
Paweł Plichta

Uwagi dotyczące podań

Wzory pism znaleźć można na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism.

Do końca września 2020 wszystkie podania należy kierować do Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych dr hab. Franciszka Czecha.

Jedynie podania o urlop od zajęć (zarówno studencki, jak i dziekański), przeniesienia z innej uczelni, skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów należy adresować do Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. dydaktycznych dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ oraz  do Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych dr hab. Franciszka Czecha. Dziekan WSMiP Paweł Laidler nie rozpatruje podań studenckich z wyłączeniem udokumentowanych podań o anulowanie opłat, które należało zgłaszać do 20 września. Wszystkie inne podania (w tym o zwykłe powtarzanie roku i wpis warunkowy) należy kierować wyłącznie do dyrektora ISM. Proszę odpowiednio edytować podanie i jeżeli nie jest kierowane do dziekana to należy usunąć zbędną informację o adresacie z podania.

UWAGA! Podania dotyczące warunkowego wpisu albo powtarzanie roku w związku z COVID-19 (w oparciu o 43 artykuł Regulaminu studiów), zgodnie z przyjętą przez władze Wydziału linią interpretacyjną, dotyczą sytuacji, kiedy zajęcia zdalne nie zostały w ogóle przeprowadzone i dlatego nie było możliwości zaliczenia kursu. W związku z tym, że w ISM takich sytuacji nie było, proszę nie korzystać z tego wzoru podania i przygotować zwykłe podanie o powtarzanie roku albo wpis warunkowy (wzór tego podania znajduje się niżej na tej samej stronie).

Do odwołania wszystkie podania rozpatrywane są w trybie zdalnym. Własnoręcznie podpisany skan podania należy przesyłać na adres franciszek.czech@uj.edu.pl.

Egzaminy poprawkowe z dr. Jakubem Kościółkiem

Szanowni Państwo,

Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów prowadzonych przez dr. Jakuba Kościółka odbędą się 10 września (czwartek) w godzinach 10:00 – 14:00 za pośrednictwem komunikatora Skype.

Obowiązuje zapis na daną godzinę egzaminu poprzez formularz:

https://docs.google.com/document/d/1bJzyseZMVf5hqHdSh9a7zSf_HkFbNVeY26Q_7IxnNHw/edit?usp=sharing

Proszę o rejestrację na terminy do 8 września. O szczegółach przebiegu egzaminu dr Kościółek poinformuje za pośrednictwem platformy Pegaz.

Antropologia kultury pop. – egzamin II termin

Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin z przedmiotu „Antropologia kultury popularnej” odbędzie się w dniu 10.09.2020 roku (czwartek). Egzamin będzie miał formę zdalną i ustną. Będzie oparty o wirtualne spotkanie na platformie MS Teams.

Ponieważ wymaga to zaplanowania terminów, tak aby zapewnić Państwu komfort odpowiedzi oraz uwzględnić wymagania RODO, uprzejmie proszę o zgłaszanie się mailowo na egzamin, tak abym mogła ustalić harmonogram godzinny dla wszystkich zainteresowanych.

Na wiadomość od Państwa czekam do piątku 4 września br.

Z pozdrowieniami,

Renata Hołda