Przedmioty specjalizacyjne

W dniu 24.02.2018 będą widoczne zapisy na przedmioty specjalizacyjne. Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie podpięć. W przypadku braku dostępu do przedmiotu specjalizacyjnego proszę o kontakt mailowy lub osobisty. Osoby, które nie powinny zostać odgórnie wpisane na przedmiot a są na niego zapisane również proszę o kontakt i nie podpinanie go pod kod etapu i cyklu etapu.

WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES -rejestracja na kurs

WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów naszego Wydziału, do uczestnictwa w kursie fakultatywnym WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES prowadzonym przez Tatyanę Bakhmetyeva, Ph.D., Associate Professor Associate Director, Susan B. Anthony Institute for Gender, Sexuality, and Women’s Studies Former Associate Director, College Writing Program, University of Rochester.

Ten intensywny, dwutygodniowy kurs, w języku angielskim, wprowadzi studentów w kluczowe zasady i strategie opartego na badaniach interdyscyplinarnego pisania. Celem kursu jest wykształcenie i udoskonalenie przez słuchaczy umiejętności dokonywania odpowiednich retorycznych wyborów treści, formy, odbiorców i sposobu prezentacji, jednocześnie pomagając im opanować zdolności posługiwania się źródłami, stawiając pytania, rozwijając dyskusyjną tezę.

Kurs będzie prowadzony w  formie warsztatów w wymiarze 20 godzin (3 punkty ECTS), zakończy się zaliczeniem na ocenę.

 • Rejestracja na zajęcia będzie otwarta od 26 lutego do 5 marca do godziny 23.59,

limit miejsc 25 osób.

 • Termin zajęć – 15.05, 16.05, 17.05, 22.05, 23.05,24.05; godz. 16.45-19.00

KONFERENCJA OBLICZA POSTPAMIĘCI 3

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ & Instytut Lingwistyki Stosowanej UW zapraszają do udziału w
międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej OBLICZA POSTPAMIĘCI 3 – KODY I JĘZYKI // FACES OF POSTMEMORY 3 – CODES AND LANGUAGES
6-7 marca 2018 r. (wtorek – środa) Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 — w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

PROGRAM KONFERENCJI

 

Ważne! Dodatkowy termin szkolenia bhp

Uruchomiliśmy zapisy na dodatkowy termin szkolenia bhp studentów i doktorantów.

W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zapisane w roku akademickim 2017/2018 na odpowiedni kurs w USOS.

Informacje dotyczące realizacji „Szkolenie bhp” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/dla-studentow-i-doktorantow

 

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

 1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
 2. Przeszukać kursy wpisując „bhp”.
 3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-2017/2018(1)”.
 4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie”.
 5. Zaakceptować zapisanie.
 6. Otwiera się strona kursu.
 7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy”
  i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
 8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku” (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny zaliczenia szkolenia.
 9. „Informacja o uczestniku” zostanie sprawdzona przez prowadzącegodo 18.V.2018 r.
  Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

Planowany termin szkolenia: od 23 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.