Relacje międzykulturowe studiami z przyszłością!

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Studiów Międzykulturowych UJ dołączył do prestiżowego grona jednostek wyróżnionych certyfikatem „Studia z przyszłością” przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodę wręczono na uroczystej gali, która miała miejsce na początku kwietnia w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.

Relacje międzykulturowe jako drugi kierunek na naszym Wydziale zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów reprezentujących  najważniejsze ośrodki akademickie w kraju. Brali oni pod uwagę takie kwestie jak nowatorstwo programu studiów, współpracę z pracodawcami oraz to, w jaki sposób odpowiada on na zapotrzebowania rynku pracy.

Relacje międzykulturowe pomyślane zostały jako kierunek, na którym przekazuje się interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą zrozumieć współczesny zglobalizowany i pełen kontaktów międzykulturowych świat oraz zdobywa się praktyczne kompetencje potrzebne na rynku pracy w ramach takich specjalizacji jak Komunikacja międzykulturowa, Mediacje i praca z mniejszościami, Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych oraz Relacje międzykulturowe w turystyce. Łącząca wiedzę ogólną z praktycznymi umiejętnościami idea studiów – która znalazła uznanie w oczach ekspertów – nie zmienia się, ale opinie otrzymane od organizatorów konkursu są brane pod uwagę i już teraz prowadzone są prace nad tym, aby studia w ISM od przyszłego roku były jeszcze ciekawsze i bardziej praktyczne!

Należy podkreślić, że eksperci w trakcie procesu certyfikacyjnego pod uwagę brali również osiągnięcia pracowników oraz studentów i absolwentów. Dlatego wszystkim osobom związanym z ISM w tym miejscu należą się serdecznie podziękowania za działania na rzecz wspólnego dobra!

PROGRAM MOST – rekrutacja do 15 maja

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  

W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna , na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie!