Lektoraty – informacje dla studentów ISM

Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja na lektoraty w systemie USOS

  • I TURA  –  26.09.2018 godz. 8.00 – 03.10.2018 godz. 23.59 – tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.
  • II TURA – 08.10.2018 godz. 8.00 – 14.10.2018 godz. 23.59 – tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów.

Studenci III roku kontynuują zajęcia z języka angielskiego.

Studenci II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich powinni zrealizować lektorat języka angielskiego oraz  drugiego języka obcego. Dla studentów ISM dedykowane są lektoraty języka hiszpańskiego i rosyjskiego, ale w II turze rejestracji można się zapisać na dowolny język obcy oferowany w JCJ.

Należy pamiętać, że studenci studiów I stopnia powinni zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 po 4 semestrach nauki oraz drugi język obcy na poziomie A1 po 2 semestrach nauki.

Natomiast studenci studiów II stopnia powinni zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ (po 2 semestrach) oraz na poziomie przynajmniej A2 (w wypadku kontynuacji nauki języka z I stopnia studiów) albo A1 (w wypadku decyzji o nauce nowego języka).

Podania o powtarzanie/warunkowe zaliczenie roku

Szanowni Państwo!

Podania o powtarzanie roku lub warunkowe zaliczenie roku (czyli o powtarzanie przedmiotu) należy składać do końca września.

Wszelkie podania złożone do skrzynki przy sekretariacie z decyzją przekazywane są do teczki studenta w sekretariacie, gdzie po kilku dniach można się dowiadywać o decyzję. Ze względu na liczbę podań nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie jaką decyzję podjąłem kilka dni wcześniej.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i złożeniu podania dotyczącego tych niezdanych można zgłosić rok do rozliczenia w systemie USOSweb.

Moduł fakultatywny po zarejestrowaniu się na niego staje się kursem obligatoryjnym i trzeba go zdać. W wypadku braku zaliczenia modułu fakultatywnego, który nie jest oferowany w nadchodzącym roku akademickim proszę o zgłoszenie się do 10 października na konsultacje w celu wyznaczenia ekwiwalentu takiego kursu.

Uwaga! W związku z wątpliwościami zgłaszanymi na wczorajszym dyżurze informuję, że nadrabianie różnic programowych obowiązuje wyłącznie osoby wznawiające studia (reaktywujące się po skreśleniu)

Z wyrazami szacunku

Franciszek Czech

Spotkanie organizacyjne dla studentów II stopnia- RM – specjalizacja Relacje Międzykulturowe w Turystyce

Spotkanie organizacyjne dla studentów II stopnia-  RM – specjalizacja Relacje Międzykulturowe w Turystyce (zarówno dla osób, które się już zapisały, jak i tych, które chcą więcej dowiedzieć się na temat projektu) odbędzie się  1 października o godz.15.30 w sali 153, po spotkaniu Inauguracyjnym Instytutu Studiów Międzykulturowych.

erasmus+

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych ogłasza II Rekrutację na program Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim:

 

17.09 – 07.10.2018 – czas trwania II Rekrutacji

08 – 16.10.2018 – kwalifikacja studentów

17 – 31.10.2018 – przesłanie nominacji przez DOSZ, spotkania ze studentami, wysłanie aplikacji do uczelni zagranicznych.

Osoby zainteresowane wyjazdem po zalogowaniu w systemie USOS powinny wypełnić  w module Wymiana studencka wymagane dane.

DKS, DSIŚRM, EP & DYŻURY P.PLICHTA

Szanowni Państwo,

10 września br. (poniedziałek) godz. 9.00 to termin popraw w sesji letniej (wrześniowej) następujących kursów:

Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych (zaliczenie ćwiczeń i egzamin)

Dzieje kultury starożytnej (zaliczenie ćwiczeń i egzamin)

Etykieta praktyczna

Mój dyżur w sesji letniej 2017/2018 we wrześniu:

10.09 (poniedziałek) godz. 11.00-15.00

ul Gronostajowa 3 pok. 132

Istnieje też możliwość spotkania w innym terminie. W takim przypadku proszę o kontakt via e-mail​ po 2 września br.