PRACA SEKRETARIATU

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, sekretariat Instytutu Studiów Międzykulturowych dniach od 3 listopada –3 grudnia 2020r. pracuje w trybie zdalnym.

Istnieje możliwość podbicia legitymacji studenckiej oraz załatwienia pilnych spraw w godzinach 10-13.30 po wcześniejszym umówieniu drogą mejlową w następujących terminach
6 listopada ,12 listopada , 16 listopada, 19 listopada, 24 listopada, 26 listopada, 30 listopada , 3 grudnia.

Legitymacje

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w z związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres ważności legitymacji ulegnie dalszemu przedłużeniu na mocy art. 51b ust. 4 ustawy, zgodnie z którym legitymacje pozostają ważne w okresie ograniczenia działalności uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. W związku z powyższym nie ma potrzeby zgłaszania się przez studentów do jednostek w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckich gdyż pozostają one ważne z mocy prawa.

Z uwagi na to, że rozporządzenie nie określa daty końcowej ograniczenia działalności uczelni, w obecnej chwili nie jest możliwe podanie dziennej daty upływu ważności legitymacji.

Prosimy o śledzenie komunikatów – będziemy Państwa informować na bieżąco w razie pojawienia się nowych informacji.

Przedłużanie i odbiór legitymacji

Uprzejmie informujemy, że kolejnymi dniami na przedłużenie i odbiór legitymacji są:

02, 06, oraz 12.listopada w godzinach 10-13:30

wszystkie osoby chętne załatwić swoje sprawy proszone są o umówienie się na dany dzień oraz zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Ps. Po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem można w tych dniach również odebrać Dyplom ukończenia studiów.

Ekwiwalenty

Wszystkie osoby powtarzające przedmiot, którego nie ma w roku akademickim 2020/21 proszone są o zgłoszenie się drogą mailową do dr M. Kołaczek po wyznaczenie ekwiwalentu. W treści wiadomości proszę napisać nazwę przedmiotu za który ma być on wskazany.

ZASADY KONTAKTU Z SEKRETARIATEM

Zgodnie z Komunikatem nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wizyty kandydatów, studentów i doktorantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum (tylko po wcześniejszym umówieniu terminu przez system kolejkowy/email); obsługę należy, jeżeli to możliwe, realizować w sposób zdalny;

Dane kontaktowe:

Relacje międzykulturowe – mgr Kinga Gwizdowska-Zajdel

k.gwizdowska-zajdel@uj.edu.pl  12 664- 67-42

Kulturoznawstwo międzynarodowe – mgr Grzegorz Wójtowicz

ism.instytut@uj.edu.pl  12 664- 79-73

Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie – lic. Monika Duda-Dobrzańska

ism.monika@uj.edu.pl  12 664- 67-39

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego udania się do Sekretariatu ISM ( po wcześniejszym umówieniu mailowo), osoby przychodzące zobowiązane są do posiadania środków ochrony osobistej (w tym maseczki lub przyłbicy, rękawiczek etc.), zdezynfekowania rąk (dozownik znajduje się przed stanowiskiem obsługi studentów), zachowania co najmniej dwóch metrów odległości od innej osoby oraz bezwzględnego stosowania się do rygorów określonych pisemnie i ustnie przez władze i pracowników administracyjnych. Osoby przychodzące proszone są również o posiadanie własnego długopisu.

mLegitymacja

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się link z informacją i instrukcją dotyczącą mLegitymacji. Jednocześnie informuję, że sekretariat ISM nie rozwiązuję problemów technicznych z tym związanych. W przypadku problemów z zamówieniem, przedłużeniem lub anulowaniem mLegitymacji prosimy o kontakt pod adresem: mlegitymacja@uj.edu.pl

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news%2Fdefault&panel=DOMYSLNY&file=mlegitymacja.html&fbclid=IwAR0Dg6Z6lS1_M636QOOQA8boYhtC7idSDPfPPpPSSXq__hgPiVTOd-8gJsk

Fakultet „Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej”

Studenci studiów I stopnia KM i RM ( a szczególnie I roku). Mamy dla Was bardzo ciekawy kurs:
Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej”,
prowadzony w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ przez dr hab. Magdalenę
Paluszkiewicz-Misiaczek. Kurs liczy 30 godz. i jest to konwersatorium kończące się egzaminem.
Można uzyskać 5 ECTS. Zajęcia odbywać się będą w czwartki od 16.45.
 
Zostało tylko 8 miejsc dla Was. Jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy o maila do niedzieli włącznie do Pani Agnieszki Steczko (agnieszka.steczko@uj.edu.pl) i pod adres malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl z podaniem w treści wiadomości, że chodzi o kurs „Listy, podania, maile…” oraz Waszym imieniem i nazwiskiem i numerem albumu.
 
Zachęcamy do wybrania tego ciekawego i praktycznego kursu jako fakultetu.