Konferencja ISM

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych organizowaną 15 i 16 października 2018 roku przez dr Renatę Hołdę i dra Pawła Plichtę z ISM we współpracy z Komisją Etnograficzną Polskiej Akademii Umiejętności.  W załączniku można znaleźć Program konferencji.

Lektoraty – informacje dla studentów ISM

Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja na lektoraty w systemie USOS

  • I TURA  –  26.09.2018 godz. 8.00 – 03.10.2018 godz. 23.59 – tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.
  • II TURA – 08.10.2018 godz. 8.00 – 14.10.2018 godz. 23.59 – tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów.

Studenci III roku kontynuują zajęcia z języka angielskiego.

Studenci II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich powinni zrealizować lektorat języka angielskiego oraz  drugiego języka obcego. Dla studentów ISM dedykowane są lektoraty języka hiszpańskiego i rosyjskiego, ale w II turze rejestracji można się zapisać na dowolny język obcy oferowany w JCJ.

Należy pamiętać, że studenci studiów I stopnia powinni zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 po 4 semestrach nauki oraz drugi język obcy na poziomie A1 po 2 semestrach nauki.

Natomiast studenci studiów II stopnia powinni zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ (po 2 semestrach) oraz na poziomie przynajmniej A2 (w wypadku kontynuacji nauki języka z I stopnia studiów) albo A1 (w wypadku decyzji o nauce nowego języka).