W związku z pracami remontowymi i zmianą lokalizacji głównej siedziby Jagiellońskiego Centrum Językowego (obecnie przy ul. Krupniczej 2) uprzejmie informuję, że zajęcia lektoratowe odbywające się w budynku przy ul. Ingardena 3 rozpoczną się 7 października 2019 r.

W związku z planowaną na dzień 8 października uroczystą promocją absolwentów studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zwracamy się z prośbą do tegorocznych absolwentów Instytutu Studiów Międzykulturowych o zgłaszanie chęci do udziału w tym wydarzeniu do sekretariatu ISM do dnia 04.10.2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 01.10.2019 w sali P.1.1 w budynku przy ul. Gronostajowej 7 o godz. 12.00 . Jest to również spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku I i II stopnia gdzie będą przedstawione podstawowe informacje dotyczące wszelkich spraw związanych z organizacją roku akademickiego takich jak: rejestracja na  przedmioty, wybór języków obcych, przynależność do grup specjalizacyjnych, uczestnictwa w zajęciach, wyboru fakultetów, itp. Spotkanie jest obowiązkowe dla studentów pierwszych lat studiów, ale zapraszamy również pozostałych studentów