KONFERENCJA OBLICZA POSTPAMIĘCI 3

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ & Instytut Lingwistyki Stosowanej UW zapraszają do udziału w
międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej OBLICZA POSTPAMIĘCI 3 – KODY I JĘZYKI // FACES OF POSTMEMORY 3 – CODES AND LANGUAGES
6-7 marca 2018 r. (wtorek – środa) Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 — w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

PROGRAM KONFERENCJI

 

Wykład gościnny prof. Petera Smuka

Szanowni Państwo,

  w dniu 25 kwietnia 2017 roku w sali numer 153 Instytutu Studiów Międzykulturowych odbędzie wykład prof. Petera Smuka z Uniwersytetu Istvana Szechenyi’ego w Györ (Węgry). Tytuł wystąpienia brzmi Framework of the Political Dialogues – Hungarian Issues of Freedom of Expression, Information and Media. Wykład odbędzie się w godzinach 17:30-19:00.