Podania o powtarzanie/warunkowe zaliczenie roku

Szanowni Państwo!

Podania o powtarzanie roku lub warunkowe zaliczenie roku (czyli o powtarzanie przedmiotu) należy składać do końca września.

Wszelkie podania złożone do skrzynki przy sekretariacie z decyzją przekazywane są do teczki studenta w sekretariacie, gdzie po kilku dniach można się dowiadywać o decyzję. Ze względu na liczbę podań nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie jaką decyzję podjąłem kilka dni wcześniej.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i złożeniu podania dotyczącego tych niezdanych można zgłosić rok do rozliczenia w systemie USOSweb.

Moduł fakultatywny po zarejestrowaniu się na niego staje się kursem obligatoryjnym i trzeba go zdać. W wypadku braku zaliczenia modułu fakultatywnego, który nie jest oferowany w nadchodzącym roku akademickim proszę o zgłoszenie się do 10 października na konsultacje w celu wyznaczenia ekwiwalentu takiego kursu.

Uwaga! W związku z wątpliwościami zgłaszanymi na wczorajszym dyżurze informuję, że nadrabianie różnic programowych obowiązuje wyłącznie osoby wznawiające studia (reaktywujące się po skreśleniu)

Z wyrazami szacunku

Franciszek Czech

Franciszek Czech – dyżury w sesji

Szanowni Państwo!
Oto terminy moich dyżurów w trakcie sesji poprawkowej w 2018 roku (w razie zmian będę je aktualizował tu i w mojej wizytówce na USOSweb):

wtorek 21 sierpnia 13.00-14.00
piątek 31 sierpnia 9.30-10.30
poniedziałek 3 września 9.30-10.30
wtorek 11 września 9.30-10.30
wtorek 18 września 9.30-10.30
wtorek 25 września 9.30-10.30

Ukłony
Franciszek Czech

Możliwość praktyk – PILNE

Szanowni Państwo,

Zachęcam studentów do udziału w Wydziałowym projekcie Inter-Polit Leader. Decyzją Prodziekana ds. dydaktycznych dr hab. Pawła Laidlera prof. UJ, udział w projekcie może być potraktowany jako całkowite zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią dr Kingą Gajdą z IE (kinga.gajda@uj.edu.pl).

Więcej informacji na temat projektu:

http://www.wsmip.uj.edu.pl/kariera/inter-polit

Pozdrawiam,

Renata Hołda

 

 

KONFERENCJA OBLICZA POSTPAMIĘCI 3

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ & Instytut Lingwistyki Stosowanej UW zapraszają do udziału w
międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej OBLICZA POSTPAMIĘCI 3 – KODY I JĘZYKI // FACES OF POSTMEMORY 3 – CODES AND LANGUAGES
6-7 marca 2018 r. (wtorek – środa) Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 — w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

PROGRAM KONFERENCJI

 

Dr Karolina Golemo – Terminy egzaminów i konsultacji w sesji poprawkowej

EDIT!

Szanowni Państwo,

podaję terminy egzaminów i konsultacji w sesji poprawkowej.

21 lutego (środa):

10.30-12.00  –  egzamin z WW

12.00-13.15 –  egzamin z MIC

22 lutego (czwartek)

10.00-12.00  –  egzamin z WPI

12.00- 12.45  – egzamin z MK

23 lutego (piątek)

10.30-12.00  –  konsultacje z pozostałych przedmiotów (SK, WKP).

Wszystkie egzaminy w sesji poprawkowej będą miały formę ustną i odbędą się w pokoju 131.

Bardzo proszę o przestrzeganie ustalonego porządku egzaminów i konsultacji.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Karolina Golemo