Podania o powtarzanie/warunkowe zaliczenie roku

Szanowni Państwo!

Podania o powtarzanie roku lub warunkowe zaliczenie roku (czyli o powtarzanie przedmiotu) należy składać do końca września.

Wszelkie podania złożone do skrzynki przy sekretariacie z decyzją przekazywane są do teczki studenta w sekretariacie, gdzie po kilku dniach można się dowiadywać o decyzję. Ze względu na liczbę podań nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie jaką decyzję podjąłem kilka dni wcześniej.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i złożeniu podania dotyczącego tych niezdanych można zgłosić rok do rozliczenia w systemie USOSweb.

Moduł fakultatywny po zarejestrowaniu się na niego staje się kursem obligatoryjnym i trzeba go zdać. W wypadku braku zaliczenia modułu fakultatywnego, który nie jest oferowany w nadchodzącym roku akademickim proszę o zgłoszenie się do 10 października na konsultacje w celu wyznaczenia ekwiwalentu takiego kursu.

Uwaga! W związku z wątpliwościami zgłaszanymi na wczorajszym dyżurze informuję, że nadrabianie różnic programowych obowiązuje wyłącznie osoby wznawiające studia (reaktywujące się po skreśleniu)

Z wyrazami szacunku

Franciszek Czech

Franciszek Czech – dyżury w sesji

Szanowni Państwo!
Oto terminy moich dyżurów w trakcie sesji poprawkowej w 2018 roku (w razie zmian będę je aktualizował tu i w mojej wizytówce na USOSweb):

wtorek 21 sierpnia 13.00-14.00
piątek 31 sierpnia 9.30-10.30
poniedziałek 3 września 9.30-10.30
wtorek 11 września 9.30-10.30
wtorek 18 września 9.30-10.30
wtorek 25 września 9.30-10.30

Ukłony
Franciszek Czech

Możliwość praktyk – PILNE

Szanowni Państwo,

Zachęcam studentów do udziału w Wydziałowym projekcie Inter-Polit Leader. Decyzją Prodziekana ds. dydaktycznych dr hab. Pawła Laidlera prof. UJ, udział w projekcie może być potraktowany jako całkowite zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią dr Kingą Gajdą z IE (kinga.gajda@uj.edu.pl).

Więcej informacji na temat projektu:

http://www.wsmip.uj.edu.pl/kariera/inter-polit

Pozdrawiam,

Renata Hołda