REJESTRACJA NA STUDIA

Rejestracja odbywa się przez strony ERK. Na dole tej strony znajdują się linki do rejestracji na studia prowadzone w ISM.

Międzynarodowe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, urzędy oraz organizacje pozarządowe coraz częściej oczekują od pracowników świetnego przygotowania oraz KOMPETENCJI pozwalających skutecznie realizować zadania w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Oferta dydaktyczna Instytutu Studiów Międzykulturowych skierowana jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w wielokulturowym środowisku oraz instytucjach kultury. Instytut Studiów Międzykulturowych to także doskonały wybór dla każdego, kto pragnie poszerzać swoją wiedzę, ćwiczyć praktyczne umiejętności i zdobywać kompetencje, dzięki którym otworzy się na różnorodność świata oraz przeżyje wspaniałą międzykulturową przygodę!

W Instytucie Studiów Międzykulturowych kandydaci mogą aplikować o przyjęcie na dwa kierunki studiów:

Relacje Międzykulturowe

Relacje Międzykulturowe to nowy kierunek studiów, który na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony jest w naszym Instytucie od roku akademickiego 2014/15. Został on stworzony z myślą o osobach zainteresowanych międzykulturowymi problemami społecznymi. Zadaniem kierunku jest kształcenie specjalistów w zakresie prowadzenia dialogu międzykulturowego i rozwiązywania konfliktów społecznych o wymiarze kulturowym. W ramach kierunku Relacje Międzykulturowe oferujemy bogaty zestaw praktycznych specjalizacji, które studenci wybierają po I semestrze studiów.

Specjalizacje na I stopniu studiów:

  • Komunikacja międzykulturowa
  • Mediacje i praca z mniejszościami

Specjalizacje na II stopniu studiów:

  • Relacje międzykulturowe w turystyce
  • Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych

Plan studiów na kierunku RELACJE MIĘDZYKULTUROWE
I stopień i II stopień oraz moduły do wyboru

Kulturoznawstwo Międzynarodowe

Kulturoznawstwo Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia humanistyczne oferujące wszechstronną formację intelektualną oraz kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze zagadnień związanych z kulturą w przestrzeni międzynarodowej. Kierunek proponuje spójny zestaw przedmiotów z zakresu historii kultury i sztuki, krytyki kultury oraz zagadnień związanych z kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej.

Wyjątkowość nowego planu studiów na Kulturoznawstwie Międzynarodowym polega na nacisku kładzionym na rozwijanie umiejętności komunikacji w językach obcych. Łącznie każdy student realizuje przynajmniej 240 godzin zajęć językowych: dwa lektoraty języków obcych (język angielski i drugi język do wyboru), translatoria (praktyczne warsztaty tłumaczenia) i przynajmniej 3 konwersatoria w języku angielskim.

Plan studiów na kierunku KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE
I stopień oraz moduły do wyboru

Programy studiów dla kierunków Kulturoznawstwo Międzynarodowe i Relacje Międzykulturowe zaprojektowano tak, by w miarę krystalizowania się zainteresowań studentów umożliwić im płynne przejście na drugi kierunek po I roku studiów (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach UJ). Dzięki temu nasi studenci mają możliwość realizowania programu studiów jak najlepiej dopasowanego do ich indywidualnych oczekiwań.

Zgodnie z najlepszymi tradycjami uniwersyteckimi na obu kierunkach zapewniamy studentom szeroki kanon wiedzy ogólnej o historii i współczesnym świecie. Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy, do programów studiów  wprowadzane są zajęcia rozwijające kompetencje miękkie. Dlatego właśnie stawiamy na naukę języków obcych i umiejętności praktycznych (na przykład w ramach takich przedmiotów jak: Negocjacje międzynarodowe, Pozyskiwanie grantów i zarządzanie projektami, Redakcja tekstów naukowych).

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO STUDIOWAĆ W ISM

kandydaci• Ciekawy, interdyscyplinarny program studiów, który łączy wiedzę o świecie i kulturze współczesnej z zajęciami nastawionymi na rozwój kompetencji studentów i naukę języków obcych.

• Kadrę dydaktyczną współtworzą doświadczeni i uznani badacze oraz młodzi, pełni nowych pomysłów wykładowcy. Wszyscy, niezależnie od wieku, są pełni pasji! Zobacz, kim są pracownicy ISM UJ oraz jakie są ich zainteresowania.

• Zajęcia prowadzone są w małych grupach i możliwe są indywidualne konsultacje z wykładowcami, dla których studenci nie pozostają anonimowi.

• Możliwość realizacji własnych zainteresowań poprzez działalność w Kole Naukowym  oraz dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne. Dbamy o rozwój programu Erasmus: w ostatnich latach wszyscy chętni spędzili semestr albo dwa na uczelniach partnerskich w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Czechach, Słowacji, Estonii czy Turcji… Zapraszamy do obejrzenia relacji z wybranych wydarzeń studenckich na profilu Instytutu i Koła Naukowego na facebooku oraz w Galerii.

• Absolwenci studiów w Instytucie Studiów Międzykulturowych uzyskują dyplom unikatowej, pozwalającej wyróżnić się na rynku pracy specjalności, na najlepszych w Polsce według rankingu Perspektyw z czerwca 2015 roku studiach w kategorii kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach!

CO PO STUDIACH?

Kompetencje wypracowane podczas studiów w Instytucie Studiów Międzykulturowych pozwalają naszym absolwentom na racjonalne kształtowanie dalszej kariery zawodowej. Absolwent Relacji Międzykulturowych oraz Kulturoznawstwa Międzynarodowego może podejmować pracę w szerokim spektrum instytucji od urzędów i organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. sprawami imigrantów czy organizowaniem życia kulturalnego i obywatelskiego, przez instytucje kultury (muzea, galerie), ministerstwa, ambasady, konsulaty, po przedsiębiorstwa działające w środowisku wielokulturowym – wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość zróżnicowanych kodów kulturowych. Informacje o wybranych instytucjach oferujących praktyki zawodowe naszym studentom można znaleźć w zakładce Partnerzy.

Zapraszamy kandydatów do aplikowania na kierunki Relacje Międzykulturowe oraz Kulturoznawstwo Międzynarodowe w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania i możliwości, jakie daje nauka w Instytucie Studiów Międzykulturowych zapraszamy do zadawania pytań: franciszek.czech@uj.edu.pl.

Rejestracji na studia dokonuje się przez stronę https://irk.uj.edu.pl/pl/home/

Do zobaczenia w październiku!