RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – KULTUROZNAWCZE CZASOPISMO NAUKOWE

INTECULTURAL RELATIONS – JOURNAL OF CULTURAL STUDIES

ISSN 2544-2139

Numer 2(4)/2018 „FREEDOM IN CULTURE”

Numer 1(3)/2018 – „ISTOTA KULTUROZNAWSTWA”

 

Numer 2 (2) / 2017 – „Culture, Values, Identities”

Numer 1 (1) / 2017 – „Relacje Międzykulturowe jako przedmiot badań”