„Relacje Międzykulturowe”

ISSN 2544-2139

Szanowny Czytelniku,

z przyjemnością informujemy, że w maju 2017 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma elektronicznego poświęconego relacjom międzykulturowym. Znajdują się w nim artykuły podejmujące problematykę wypełniającą współczesny dyskurs o kulturze, jej odmianach, aspektach, użytkownikach oraz produktach, a także procesach, w których udział biorą pojedyncze osoby, grupy, wspólnoty czy bardziej złożone podmioty: społeczeństwa, narody i cywilizacje.

Drugi numer naszego e-czasopisma, zatytułowany Cultures, Values, Identities, w całości anglojęzyczny i zawierający artykuły polskich oraz zagranicznych naukowców, przewidziany jest na listopad 2017 r.

Zapraszamy do lektury!

Numer 2 (2) / 2017 – „Culture, Values, Identities”

Numer 1 (1) / 2017 – „Relacje Międzykulturowe jako przedmiot badań”