Przejawem wpółpracy międzynarodwej Instytutu Studiów Międzykulturowych są kontakty z wykładowcami z zagranicznych uczelni. W ostatnich latach w naszym instytucie gościli ze swoimi wykładami:

 

jbProfesor Josh Borowicz – wykładowca i pracownik University of Minnesota, politolog i filozof, specjalista amerykańskiej myśli politologicznej, znawca XIX i XX wiecznej literatury amerykańskiej, pełni funkcję doradcy ds. studenckich (Senior Academic Adviser).  W naszym instytucie gościł z cyklem wykładów poświęconym wielokulturowości Stanów Zjednoczonych Ameryki, z uwzględnieniem kwestii etnicznych i rasowych oraz politycznych i gospodarczych. Prof. Borowicz prywatnie interesuje się historią, językiem i kulturą polską. Jest zagorzałym czytelnikiem  polskiej współczesnej poezji i prozy.

 

foto MGDoktor Milena Gammaitoni zajmuje się socjologią sztuki oraz problematyką kobiet w kulturze. Pracowała jako wykładowca i badacz na uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, obecnie jest związana z Uniwersytetem Roma Tre, z którym ISM współpracuje w ramach programu Erazmus. Stypendystka włoskiej CNR (Krajowej Rady Badań Naukowej), L’École des hautes études en sciences sociales w Paryżu. Wykładała na uniwersytetach w Brukseli, Liège, Luksemburgu, Warszawie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród jej publikacji znajdują się m. in. monografie: La funzione sociale del musicista (Społeczna rola muzyka, Rzym 2004) oraz L’agire sociale del poeta. Wisława Szymborska nella vita dei lettori, in Polonia e in Italia (Społeczne działanie poety. Twórczość Wisławy Szymborskiej w życiu polskich i włoskich czytelników) opublikowana w Rzymie w 2005 roku.

photoJesúsVenturaProfesor Jesús Ventura Fernández jest geografem zajmującym się problemami ludnościowymi, zagadnieniami związanymi ze współpracą międzynarodową oraz z rozwojem lokalnym i regionalnym. Jego działalność badawcza dotyczy m.in. współpracy między regionem Andaluzji a północnym Marokiem. Pracuje na Uniwersytecie w Sewilli, z którym od kilku lat Instytut Studiów Regionalnych współpracuje w ramach programu Erazmus.

 

prof VitaleProfesor Alessandro Vitale pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu w Mediolanie. Po polsku ukazały się jego artykuły: Regionalizm i federalizm: dwa odmienne sposoby wyjścia poza unitarne państwa narodowe. Niepowodzenie doświadczeń regionalistycznych we Włoszech i w Europie Zachodniej, w: A. Pankowicz (red.), Ziemie górskie u progu XXI wieku, Zakopane 1998; Ogólnie uwagi i oficjalne stanowisko Włoch w kwestii rozszerzenia NATO na Wschód w: E. Cziomer (red.), Polska a dalsze otwarcie NATO, Kraków 1999; Włoska perspektywa stosunków międzynarodowych i międzyreligijnych w Basenie Morza Śródziemnego, w: A. Pankowicz, S. Bielański (red.), Dialog i Akulturacja. Judaizm, chrześcijaństwo i islam, Kraków 2007.