Granty realizowane w Instytucie Studiów Międzykulturowych:

  • FestiVersities: Europejskie festiwale muzyczne, przestrzenie publiczne i różnorodność kulturowa. Grant na badania w ramach konsorcjum HERA (Humanities in the European Research Area).
  • Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po roku 2010. Grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 12, (nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS5/00140). Opis grantu
  • Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowegoinformacje na temat grantu realizowanego w ramach programu Dialog 
  • Przewodnictwo a świadectwo. Analiza elementów biograficznych w narracji przewodników w kontekście interpretacji trudnego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu SONTATA 12 (2016/23/D/HS3/01960)
  • MOSTY NADZIEI – Dziedzictwo kulturowe Krakowa jako animacja dialogu międzykulturowego na przykładzie Światowych Dni Młodzieży 2016. Projekt relaizowany w ramach dofinansowania z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Opis grantu
  • Legitymizacja władzy i jej działań w Republice Filipin w okresie prezydentury Rodrigo Duterte NCN Miniatura 2 (2018/02/X/HS5/02375)
  • Franciszek Czech, Paweł Ścigaj, Popularność narracji spiskowych w Polsce czasu pandemii COVID-19. Raport z reprezentatywnych badań sondażowych, Kraków 2020.
    (Raport przygotowany na podstawie badań sfinansowanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach konkursu SocietyNow! stanowiącego część programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości.)