W załączniku umieszczone zostały programy studiów I i II stopnia dla kulturoznawstwa międzynarodowego oraz relacji międzykulturowych obowiązujące w roku akademickim 2017/2018.

Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia magisterskie

W załączniku umieszczone zostały programy studiów I i II stopnia dla kulturoznawstwa międzynarodowego oraz relacji międzykulturowych obowiązujące w roku akademickim 2016/2017.

Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia magisterskie

Lista modułów fakultatywnych

Dodatkowe informacje o studiach I i II stopnia (matryca efektów kształcenia)

Starsze katalogi:

2015/2016 Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

2015/2016 Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

2015/2016 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

2015/2016 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia magisterskie

2014/2015 Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

2014/2015 Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

2014/2015 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

2014/2015 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia magisterskie

2013/2014 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

2012/2013 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia stacjonarne licencjackie

2012/2013 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia stacjonarne magisterskie

2012/2013 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie

2012/2013 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie

2011/2012: studia stacjonarne licencjackie

2011/2012: studia stacjonarne magisterskie

2011/2012: studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie

2011/2012: studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie

2010/2011: studia stacjonarne licencjackie

2010/2011: studia stacjonarne magisterskie

2010/2011: studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie

2010/2011: studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie

2009/2010: studia stacjonarne licencjackie

2009/2010: studia stacjonarne magisterskie

2009/2010: studia niestacjonarne licencjackie

2009/2010: studia niestacjonarne magisterskie

2008/2009: studia dzienne

2008/2009: studia niestacjonarne pierwszego stopnia

2008/2009: studia niestacjonarne drugiego stopnia