Pod poniższymi linkami znaleźć można programy studiów I i II stopnia na kierunku relacje międzykulturowe oraz na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe zamieszczone w Aplikacji Sylabus UJ obowiązujące studentów rozpoczynających zajęcia w roku akademickim 2019/2020 i następnych (w lewym górnym rogu można zmieniać rok rozpoczęcia studiów, aby odnaleźć właściwy program studiów).

Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

 

 

 

Starsze katalogi:

2018/2019 Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

2018/2019 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

2018/2019 Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

2017/2018 Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

2017/2018 Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

2017/2018 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

2016/2017 Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

2016/2017 Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

2016/2017 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

2015/2016 Relacje Międzykulturowe – studia licencjackie

2015/2016 Relacje Międzykulturowe – studia magisterskie

2015/2016 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia licencjackie

2015/2016 Kulturoznawstwo Międzynarodowe – studia magisterskie

 

Dodatkowe informacje o studiach I i II stopnia (matryca efektów kształcenia)