Informacje o KNSKM

Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego zostało założone w 2010 roku przez grupę zainteresowanych zjawiskami kulturowymi studentów ówczesnego Instytutu Studiów Regionalnych. Przez pierwszy okres działalności Koło skupiało się głównie na regularnych spotkaniach filmowych znanych pod nazwą Dyskusyjnych Klubów Filmowych, podczas których oglądano i omawiano wybrany film o potencjale kulturoznawczym. Od 2011 roku upowszechniona została inicjatywa „Weekendów z książką”, które polegały na wyjazdowym omawianiu wybranej publikacji naukowej poruszającej aktualne problemy związane ze spotykaniem się kultur ze sobą. Istotną inicjatywą Koła, która tak jak poprzednie, trwa po dziś dzień, są slajdowiska, w ramach których studenci mają możliwość zaprezentowania wrażeń z pobytu w miejscach, które przesiąknięte są wielokulturowością, a następnie wpisania ich w ramy dyskursu naukowego. Koło zrealizowało w 2013 r. niewielki projekt badawczy dotyczący badania przejawów istnienia umysłowości prelogicznej (termin autorstwa L. Léviego-Bruhla) wśród mieszkańców podlubelskich miejscowości. Członkowie Koła sukcesywnie biorą udział w Festiwalach Nauki w Krakowie, promując Instytut i swoją działalność. Co więcej, wiele kołowych inicjatyw uzyskało dofinansowanie z Rady Kół Naukowych oraz Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”. Zainteresowania tematyczne członków Koła oscylują wokół różnorodności kulturowej na świecie, relacji międzykulturowych, problemów związanych z wielokulturowością, nowych zjawisk kulturowych, mechanizmów tworzenia przekazów o charakterze kulturowym, a także kulturowego podłoża procesów globalizacyjnych. Do głównych celów działania Koła należą: promowanie tekstów kulturoznawczych (poprzez wydawane cyklicznie „Zeszyty Kulturoznawcze”), rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych studentów, interdyscyplinarna współpraca z innymi Kołami Naukowymi oraz pogłębianie namysłu nad kulturą, z którym studenci mają okazję spotykać się podczas wykładów. Obecnie, Przewodniczącą KNSKM jest Emilia Rydzy, a jego opiekunem naukowym dr Magdalena Banaszkiewicz.