Nadchodzące konferencje:

Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane (22-23 października 2020)

Zaproszenie

W związku z komunikatem z 02.03.2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) wynikającym z obecnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej epidemicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz zaleceniami Władz Rektorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 10 marca 2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenie Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy zmuszeni przełożyć termin naszej konferencji na późniejszy.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowaliśmy nowy termin konferencji: 22-23 października 2020 r.

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone. Dziękujemy!

Duże zainteresowanie i liczba zgłoszeń kolejny raz sprawiły, że mogliśmy wybrać jedynie określoną liczbę propozycji, kierując się ich osadzeniem w opisanej tematyce postpamięci zgodnej z definicją Marianne Hirsch.
Autorzy zgłoszeń zostali już poinformowani mailowo o decyzji Komitetu.

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/492063768357832/

Wszystkich zainteresowanych problematyką postpamięci zapraszamy do udziału w konferencji!
BEZPŁATNY dostęp będzie możliwy TYLKO po wcześniejszej rejestracji.
Prosimy o wybór kategorii: „UCZESTNIK BIERNY”
Rejestracja: https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=286
Logowanie: https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=286

PROGRAM KONFERENCJI Oblicza_Postpamieci 4

Abstrakty wystąpień

 

 

 

 

Archiwum konferencji:

Globalization and Cultural Heritage: East – West Perspective  (8 listopada 2019)

Programme

Freedom in Culture II (4 października 2019)

Program

 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i budowa społeczeństwa obywatelskiego – bariery i dobre praktyki,(26-27 września 2019)

Program

 • Seminarium eksperckie: Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego – kluczowe zagadnienia (30-31 maja 201)

Program

 • Multicultural Heritage and Tourism Development (17 stycznia 2019)

Program (pdf)

 • Aksjologiczne podstawy wielokulturowości (21 listopada 2018)

Program sesji (pdf)

 

 • Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych (15-16 października 2018)

Zaproszenie na konferencję (pdf)

Program konferencji (pdf)

 • Oblicza postpamięci 3 – kody i języki (6-7 marca 2018)

PROGRAM KONFERENCJI (pdf)
Zeszyt abstraktów polskich (pdf)
Abstracts in English (pdf)

 • Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne (21-22 listopada 2016)
  Opis konferencji
 • MOSTY NADZIEI – Dziedzictwo dialogu Krakowa. Potencjał przyszłości (14 listopada 2016)
  Opis konferencji
 • MOSTY NADZIEI – dziedzictwo dialogu Krakowa (28 października 2016)
  Opis konferencji
 • Bridges of Hope – Kraków’s Heritage of Dialogue (September 30th 2016)
  Opis konferencji
 • Czym jest bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie? Wyzwania teoretyczne i praktyczne
  (29 września 2016)
  Opis konferencji
 • Antropologia turystyki – dziedzictwo i perspektywy (1-2 czerwca 2015)
  Opis konferencji
 • Kulturotwórcza misja uniwersytetu.
  Paweł Włodkowic i Jagiellońskie dziedzictwo myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot (9 grudnia 2013)
  Program konferencji
 • W cieniu ludobójstwa.
  Problemy integracji Romów i Sinti w Europie w przeszłości i współcześnie (3 grudnia 2013)
  Program konferencji
 • Nowe technologie informacyjne w promocji samorządowych instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego
  (17 czerwca 2010)
  Program konferencji