Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Klub Jagielloński
zapraszają do udziału w debacie edukacyjnej:

MOSTY NADZIEI – DZIEDZICTWO DIALOGU KRAKOWA. POTENCJAŁ PRZYSZŁOŚCI

Jednym z ważkich celów projektu „Mosty Nadziei” jest nie tylko wskazanie na żywotność krakowskiego i tym samym polskiego dziedzictwa kultury, ale także refleksja i wypracowanie formuły jego wykorzystania, twórczego przekazu, który nie jest powtórzeniem, ale rewitalizacją najcenniejszych jego wartości. Warto zadać sobie pytanie o sposób budującej „rozmowy”, jaką możemy podejmować z autorytetami tworzącymi jagiellońskie i późniejsze dziedzictwo dialogu kultur, narodów i wspólnot. Ich zatroskanie o dobro wspólne, umiejętne ubogacenie swojego doświadczenia i zachowanie ciągłości dorobku ludzi gotowych do dialogu i współpracy, to zadanie dla współczesnych. Właściwie odczytane dziedzictwo to także ciągła lekcja i sztuka wsłuchiwania się w gromadzony przez lata potencjał rozwoju, jaki definiowali w innych, choć analogicznych czasami warunkach.

Debata edukacyjna jest kolejnym elementem realizowanego projektu: „Mosty nadziei. Dziedzictwo kulturowe Krakowa jako animacja dialogu międzykulturowego na przykładzie Światowych Dni Młodzieży 2016”.

Podczas debaty będziemy wspólnie wypracowywać formułę wykorzystania dziedzictwa kulturowego Krakowa i jego twórczego przekazu. Będziemy testować krakowski model dialogu międzykulturowego w lokalnych środowiskach. Będziemy debatować o sposobach porozumienia pomimo różnić, na solidnych fundamentach wartości.

Serdecznie zapraszamy ANIMATORÓW KULTURY, NAUCZYCIELI, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW, którzy chcą podzielić się własnym doświadczeniem i refleksją, którzy chcą wesprzeć trudną sztukę uczenia się poprzez rozumienie dziedzictwa, którzy chcą podnieść kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Termin: 14 listopada 2016 r. w godzinach 10.00-15.00
Miejsce: Klub Jagielloński – Kraków, Rynek Główny 34 (prawa oficyna III piętro)

Udział w debacie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają przerwę kawową oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Osoby zgłoszone mają pierwszeństwo udziału. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 listopada br. na adres: mostynadziei@kj.org.pl. Po uzgodnieniu z organizatorem, istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu do Krakowa.

Program debaty

Więcej na temat tego wydarzenia:
https://www.facebook.com/mostynadziei/
https://www.facebook.com/events/609929815857204/

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Debata dofinansowana ze środków Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”.

Plakat debaty