Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową

OBLICZA POSTPAMIĘCI 2

9-10 grudnia 2015 r.

Mija rok od konferencji Oblicza postpamięci, zorganizowanej przez Instytut Studiów Międzykulturowych w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowanie tematem przeszło oczekiwania nas, organizatorów. Ze względu na ograniczenia czasowe i lokalowe byliśmy zmuszeni zrezygnować z wielu bardzo interesująco zapowiadających się referatów. Tym, których wystąpień nie byliśmy w stanie ująć w programie, obiecaliśmy, że konferencja będzie miała swój ciąg dalszy. Teraz pragniemy dotrzymać słowa i, poszerzając formułę sesji, zaprosić do Krakowa wszystkich, którzy swoje zainteresowania naukowe skupiają na różnych przejawach pamięci postpokolenia.

Terminy postpamięć i postpokolenie zapożyczamy od Marianne Hirsch, która zainicjowała badania nad zjawiskiem traumy dziedziczonej, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i zbiorowej. Chcielibyśmy, by – podobnie jak podczas poprzedniej edycji – spotkali się w Krakowie reprezentanci różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawcy, historycy, literaturoznawcy, socjologowie, psychologowie, politolodzy, historycy sztuki, filmoznawcy, teatrologowie. Problematyki rozważań nie chcielibyśmy zawężać ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego, wierząc, że możliwie szerokie spojrzenie będzie wzbogacające dla wszystkich uczestników.

Pokłosiem ubiegłorocznego spotkania poświęconego tematyce postpamięciowej będzie tom podsumowujący obrady. Znajduje się on teraz na ostatnim etapie prac redakcyjnych, mamy nadzieję, że ukaże się drukiem jeszcze przed wakacjami. Liczymy, że – dzięki Państwa obecności – kolejne spotkanie będzie równie owocne.

Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska.

Komitet naukowy:
Dr hab. Monika Banaś
Prof. UJ dr hab. Piotr Biliński
Prof. UW dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera
Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Komitet organizacyjny:
Prof. UW dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera – przewodnicząca
Mgr Paweł Cieślarek – sekretarz; kultura.uj.konferencja@gmail.com
Dr Wojciech Mazur
Dr Paweł Plichta

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN (I termin) 450 PLN (II termin) i pokrywa koszty materiałów konferencyjnych oraz lunchu i przerw kawowych.

Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Planowana jest publikacja recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Udział bez referatu bezpłatny, nie wymaga rejestracji.

 

TERMINARZ KONFERENCYJNY

Termin rejestracji na stronie konferencji i przesłania streszczenia: 30.09.2015
Informacja o przyjęciu referatu: 15.10.2015
Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji: 20.10.2015
I termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 31.10.2015
II termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 10.11.2015
Termin konferencji: 9-10.12.2015
Termin składania artykułów: 15.02.2016

 

STRONA KONFERENCJI

http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/postpamiec2

INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI

Link do rejestracji:  http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=179

(należy z niego skorzystać tylko za pierwszym razem, aby utworzyć konto)

Link do logowania: http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=179

(dla użytkowników, którzy wcześniej się zarejestrowali)

STRESZCZENIA (abstrakty)
Propozycję wystąpienia należy zgłosić do 30 września 2015 r.
Tytuł może mieć maksymalnie 250 znaków.
Streszczenie może mieć maksymalnie 5000 znaków ze spacjami. Streszczenie można przesyłać po zarejestrowaniu się do systemu (link poniżej) i wybraniu odpowiedniej zakładki: STRESZCZENIA. Następnie należy postępować zgodnie z kolejnymi punktami.

Opłata rejestracyjna: 400 PLN (do 31.10.2015); 450 PLN  (od 1.11.2015)

Wysokość opłat obowiązuje w wyznaczonych terminach płatności.
Opłata za wczesną rejestrację powinna zostać uiszczona do 31 października 2015.
Po tym terminie obowiązuje tylko opłata z późniejszej rejestracji.
Nieprzekraczalny termin płatności: 10.11.2015.

Sposoby płatności:

1. Karta kredytowa on-line
W celu uiszczenia opłaty rejestracyjnej kartą kredytową on-line należy:
– zalogować się do systemu rejestracyjnego
– wybrać link Zapłać on-line
– zaznaczyć opłaty, za które będzie dokonywana płatność i kliknąć przycisk Zapłać on-line. Nastąpi przekierowanie do bezpiecznego systemu płatności FirstData  POLCARD

2. Przelew bankowy
Dane do przelewu bankowego znajdują się na potwierdzeniu rejestracji, wysłanym na podany adres mailowy.
Dane do przelewu można pobrać również z systemu. W tym celu należy:
– zalogować się do systemu rejestracyjnego
– wybrać link Edytuj opłaty rejestracyjne
– wybrać zakładkę Płatności i faktury
– wybrać znajdujący się na dole strony przycisk Drukuj dane do przelewu
– dokonać przelewu zgodnie z instrukcją zamieszczoną w wydrukowanym dokumencie
W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa konferencji – OBLICZA POSTPAMIĘCI 2.

Ważne! Zasady rezygnacji:

Rezygnacja powinna być zgłoszona na adres: konferencje@uj.edu.pl

W przypadku rezygnacji po 15 listopada 2015 r. (włącznie) zwrot opłaty konferencyjnej nie jest możliwy.

Faktury

Faktura jest wystawiana po uiszczeniu opłaty konferencyjnej.

W przypadku wpłaty planowanej w oparciu o fakturę pro-forma, prosimy o przesłanie e-maila do Biuro Organizacji Imprez UJ, na adres: konferencje@uj.edu.pl

W tytule wiadomości e-mail należy podać nazwę konferencji POSTPAMIĘĆ 2.

Uwaga dla uczestników, za których opłatę uiszcza jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Nie ma możliwości wystawienia faktury na Uniwersytet Jagielloński.

Prosimy o kontakt z jednostką UJ w celu ustalenia dogodnej formy rozliczenia:

1. Faktura imienna wystawiana po uiszczeniu opłaty, na podstawie której uzyskają Państwo zwrot opłaty (w tym wypadku można podać dane w systemie)

2. nota wewnętrzna wystawiona na daną jednostkę (prosimy o przesłanie maila na adres konferencje@uj.edu.pl przez osobę zajmującą się realizacją zobowiązań finansowych z prośbą o wystawienie noty na daną jednostkę).

Kontakt w sprawach związanych z rejestracją w systemie, płatnościami, fakturami:

Elżbieta Jagłowska
Sekcja Organizacji Konferencji

Dział Promocji i Informacji

Uniwersytet Jagielloński
Tel. +48 12 663 23 60
Email: konferencje@uj.edu.pl