Instytut Studiów Międzykulturowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

interdyscyplinarna konferencja naukowa

OBLICZA POSTPAMIĘCI

6 marca 2014 r. (czwartek) godz. 9.00
„Dom Polonii”, Rynek Główny 14

Wykład inauguracyjny pt.
„Prospero i Kurz: w lustrze pamięci”

wygłosiła prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

Termin „postpamięć” został zaproponowany przez Marianne Hirsch, by opisać tzw. pamięć odziedziczoną. Jest to pamięć drugiego pokolenia, czyli potomków generacji, która przeżyła zbiorową traumę. Pamięć ta jest w pewnym sensie pamięcią fałszywą, bo dotyczy zdarzeń, które nie były obiektem bezpośredniego doświadczenia. Niemniej jednak zdarzenia te wrastają z taką siłą w świadomość kolejnych pokoleń, że są odczuwane przez jego przedstawicieli jako własne. Postpamięć charakteryzuje zatem doświadczenie osób, które dorastały (lub dorastają) w świecie zdominowanym przez narrację odnoszącą się do czasu przed swoim narodzeniem. Termin „postpamięć” odnosi się przede wszystkim do doświadczeń dzieci ofiar Holocaustu, ale bywa używany również w odniesieniu do społeczeństw, które w jakimś momencie historii dotknęła zbiorowa trauma.

Tematyka ta stała się przedmiotem dociekań podejmowanych przez badaczy z bardzo zróżnicowanego kręgu dyscyplin. Owa różnorodność znajduje odzwierciedlenie w programie konferencji, która tym samym stanie się także forum wymiany i konfrontacji poglądów, doświadczeń oraz propozycji badawczych. Będziemy gościć 39 referentów reprezentujących najważniejsze polskie ośrodki naukowe. Sesje tematyczne poświęcone zostaną m.in. związkom postpamięci z literaturą i sztuką, filmem i fotografią, światem nowych mediów, międzypokoleniowym przekazem doświadczeń.

Konferencja odbędzie się w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.650.uj.edu.pl/event/oblicza-postpamieci

Plakat konferencji

Program konferencji

Zeszyty streszczeń

 

Komitet organizacyjny: 

dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera
dr Wojciech Mazur (sekretarz): ujkultura@onet.eu
dr Paweł Plichta