W maju 2010 roku grupa studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego wraz z dr. Franciszkiem Czechem wzięła udział w obozie badawczym na Bukowinie w Rumunii. W trakcie wyjazdu przeprowadzono wywiady z mieszkającymi w tym regionie (zwłaszcza we wsi Kaczyka oraz Nowy Soloniec) Polakami na temat tradycji oraz przemian po wstąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej.

Ślady osadnictwa polskiego na tym terenie sięgają końca XVIII wieku, kiedy to odkryto w tych okolicach złoża soli. Specjalistów do prac w powstającej kopalni ściągnięto z Bochni i jej okolic. Mimo że wielu ich potomków w XX wieku wróciło do Polski, to wciąż istnieją osady, gdzie rozmawia się przede wszystkim w języku polskim.