Problematyka wielokulturowości:

•    Teoria i praktyka wielokulturowości
•    Zjawiska i procesy asymilacji, akulturacji i adaptacji grup napływowych do społeczeństw przyjmujących
•    Procesy integracyjne w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo
•    Polityka migracyjna krajów europejskich
•    Polityka migracyjna UE
•    Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
•    Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
•    Zjawiska panetniczności w Stanach Zjednoczonych
•    Romowie w Polsce i Europie

Zarządzanie społeczeństwami wielokulturowymi:

•    Typy pluralizmów etnicznych i rasowych
•   Zróżnicowanie rasowe i etniczne w procesach narodowotwórczych USA, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii
•    Wielokulturowość w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii
•    Zarządzanie wielokulturowością na przykładzie krajów nordyckich
•    Stosunki polsko-irlandzkie w Stanach Zjednoczonych: ewolucja nacjonalizmu etnicznego
•    Stosunki brytyjsko-irlandzkie w perspektywie historycznej i współcześnie
•    Relacje mniejszość/większość na przykładzie Romów w Polsce
•    Konflikty etnopolityczne w Europie

Komunikacja międzykulturowa:

•    Teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej
•    Problematyka odczytywania kultur
•    Zagadnienia recepcji literatury iberoamerykańskiej w Polsce
•    Elementy antropologii wizualnej w komunikacji międzykulturowej
•    Kultura wysoka i kultura popularna w komunikacji międzykulturowej
•    Ludyzm jako element badań kulturowych z perspektywy komunikacji międzykulturowej