Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


31.10.2017 – REMiT – seminaria magisterskie

W załączniku zamieszczamy zakres tematyczny proponowanych seminariów m​agisterskich, które rozpoczniemy w semestrze letnim 2017/2018.


22.03.2017 – Zapytanie ofertowe

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu w pierwszym terminie, zapraszamy do składania ofert zgodnie z wytycznymi załączonego dokumentu

20.03.2017Remit na Dniu Otwartym UJ w dniu 24.03.2017

W najbliższy piątek zapraszamy na stoisko Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w ramach Dnia Otwartego UJ (Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Sala Wystawowa, godz. 9.00-15.00) Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania związane z nową specjalizacją! Szczegóły na facebooku.

19.03.2017Profil Remitu na Facebooku

Zapraszamy serdecznie na nasz profil na facebooku: https://www.facebook.com/remitUJ

10.03.2017 – Konkurs na przeprowadzenie i realizację zajęć w ramach projektu „Remit – Relacje Międzykulturowe w Turystyce”

Konkurs ofert na przeprowadzenie zajęć dla studentek i studentów specjalizacji „Relacje międzykulturowe w turystyce” na kierunku „Relacje międzykulturowe” realizowanym w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby realizacji projektu „ReMiT – Relacje Międzykulturowe w Turystyce. Nowatorska specjalizacja w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie” nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-N136/16-00, z dnia 12.01.2017 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Zapytanie ofertowe – moduł 1
Zapytanie ofertowe – moduł 2
Zapytanie ofertowe – moduł 3

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie do 17 marca 2017 roku w Biurze Projektu oferty zawierającej formularz oferty i kopię wymaganych dyplomów. Dokumenty mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście u pani Małgorzaty Jasek w Biurze Projektu, mieszczącym się w Dziekanacie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Gołębia 24, p. 43 i 44 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu, dr Magdaleną Banaszkiewicz, Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, telefon: 696 087 005, e-mail: m.banaszkiewicz@uj.edu.pl.