Wszystkie opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny tylko i wyłącznie w Sekretariacie.

Wysokość opłat

DOKUMENTY:

indeks – 4 zł
legitymacja studencka – 17 zł
duplikat legitymacji – 25,50 zł
wydanie dyplomu: wersja polska – 60 zł, wersja w języku obcym – 40 zł

OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW:

  • Studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2020/2021: koszt jednej godziny 6 zł
  • Studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/2018: koszt jednej godziny 5,50 zł

Terminy składania podań o umorzenie ( Uchwała Senatu nr 42/VI/2011 )

– do 20 września w semestrze zimowym
– do 31 stycznia w semestrze letnim

FORMULARZ