Instytut Studiów Międzykulturowych realizując cele statutowe nawiązał współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami kultury. Współpraca najczęściej polega na realizacji wspólnych projektów badawczych lub edukacyjnych. Istotnym aspektem współpracy jest to, że w instytucjach partnerskich studenci mogą odbywać praktyki zawodowe. Ważne miejsce wśród partnerów Instytutu Studiów Międzykulturowych zajmują:

banner klastra 278interkulturalnimikkromowiemeritumimagesCAF2511Jdialog