NOWOŚĆ! Harmonogramy na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE – I rok, studia licencjackie
KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE – II rok, studia licencjackie
KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE – III rok, studia licencjackie

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – I rok, studia licencjackie
RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – II rok, studia licencjackie
RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – III rok, studia licencjackie

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – I rok, studia magisterskie
RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – II rok, studia magisterskie

FAKULTETY – moduły do wybrania dla wszystkich studentów   

Sugerujemy, aby przed samą rejestracją na zajęcia sprawdzić, czy w harmonogramach nie dokonano żadnych drobnych modyfikacji.

Terminy rejestracji:

I tura 7:00; 23.02.2018-23:59; 02.03.2018

II tura 7:00; 04.03.2018-23:59; 10.03.2018 – w trakcie tej tury rejestracji można się tylko zapisać na zajęcia i nie ma już możliwości wyrejestrowania się!

Uwaga:

  • Proszę pamiętać, że należy się zarejestrować na kurs i podpiąć go pod etap studiów. Proszę czytać
  • Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie jest tym samym co wypisanie się z przedmiotu i przeznaczona jest jedynie dla osób, które już zdały egzamin z języka obcego i chcą uczęszczać na dodatkowe lektoraty bez zdobywania oceny.
  • Przepisanie ocen z innych kierunków u dr Franciszka Czecha będzie możliwe tylko w pierwszym miesiącu trwania semestru.

 

Podstawowe informacje o zajęciach językowych w Jagiellońskim Centrum Językowym. Więcej informacji można znaleźć na stronach JCJ.