Harmonogramy na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 (aktualizacja: 3.10.18)

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE –  studia licencjackie
RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – studia licencjackie
RELACJE MIĘDZYKULTUROWE –  studia magisterskie
FAKULTETY – moduły do wybrania dla wszystkich studentów

Uwaga! Pod koniec września harmonogramy mogą ulec drobnym korektom. Sugerujemy, aby przed samą rejestracją na zajęcia sprawdzić, czy w harmonogramach nie zaszły jakieś modyfikacji.

Terminy rejestracji:

I tura 18:00 02.10.2018 – 23:59 08.10.2018
II tura 06:00 10.10.2018 -23:59 14.10.2018 – UWAGA! w trakcie II tury rejestracji można się tylko zapisać na zajęcia i nie ma już możliwości wyrejestrowania się!

Uwaga:

  • Proszę pamiętać, że należy się zarejestrować na kurs i podpiąć go pod etap studiów. Proszę czytać
  • Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie jest tym samym co wypisanie się z przedmiotu i przeznaczona jest jedynie dla osób, które już zdały egzamin z języka obcego i chcą uczęszczać na dodatkowe lektoraty bez zdobywania oceny.
  • Przepisanie ocen z innych kierunków u dr Franciszka Czecha będzie możliwe tylko w pierwszym miesiącu trwania semestru.

 

Podstawowe informacje o zajęciach językowych w Jagiellońskim Centrum Językowym. Więcej informacji można znaleźć na stronach JCJ.