Roczne studia podyplomowe

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA W PRACY NAUCZYCIELA

Cel studiów:

Studia zostały pomyślane tak, aby kompleksowo przygotować nauczyciela do pracy w środowisku wielokulturowym oraz z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, także z doświadczeniem powrotu z emigracji. Podstawowym celem kształcenia jest rozwinięcie kompetencji międzykulturowych u nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przekazanie im narzędzi i umiejętności niezbędnych w pracy w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wypadku – z uczniem o odmiennych doświadczeniach kulturowych. Umiejętności te są niezwykle istotne w dynamicznie zmieniającej się sytuacji migracyjnej w Polsce, a szczególnie w Małopolsce i Krakowie, gdzie liczba cudzoziemców w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła tysiąckrotnie, a uczniowie zagraniczni coraz liczniej współtworzą społeczność szkolną na wszystkich szczeblach edukacji.

Terminy zajęć: osiem zjazdów w semestrze w soboty i ewentualnie w piątki między 16.30 a 20.00. Niedziele wolne!

Plan zajęć: Edukacja międzykulturowa w pracy nauczyciela – plan studiów

Rekrutacja: od 8 lipca do 8 października przez system ERK. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do karty studiów w systemie ERK.

Koszt: Opłata za studia wynosi 3900 złotych. Dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych kosztów możliwe jest dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (podstawie Zarządzenia nr 614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.03.2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku). Więcej informacji na temat dofinansowania można znaleźć tutaj.

 

FAQ:

Czy w celu ukończenia studiów trzeba przygotować pracę dyplomową? Nie. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przewidzianych w planie zajęć.

Kiedy znany będzie dokładny harmonogram zajęć? W drugiej połowie września, mniej więcej miesiąc przed zajęciami. Pierwsze zajęcia planowane są na 25 i 26 października.

Kiedy można wpisać się na studia? Zgodnie z harmonogramem na stronie ERK  wpisy odbędą się po ogłoszeniu list rankingowych, między 14 a 17 września.

Do kiedy należy opłacić studia? Opłatę należy wnieść w dwóch równych ratach. Pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dniu od wpisu na studia.

Jakie będą terminy zjazdów w pierwszym semestrze? 26-27 października, 15-16 listopada, 23-24 listopada, 7-8 grudnia, 14-15 grudnia, 11-12 stycznia, 18-19 stycznia, 1-2 lutego (sesyjny)

 

 

 

 

Więcej informacji na temat studiów: dr Jakub Kościółek (jakub.kościółek@uj.edu.pl)