Roczne studia podyplomowe

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNESIE

Cel Studiów: Nasze studia mają na celu rozwój kompetencji międzykulturowych potrzebnych osobom pracującym w wielokulturowym środowisku i współpracującym z partnerami spoza kraju. Współcześnie, w czasach intensyfikacji kontaktów międzynarodowych, kompetencje te mają coraz większe znaczenie, ponieważ pozwalają skutecznie się komunikować oraz unikać nieporozumień i uprzedzeń utrudniających nawiązanie relacji biznesowych i zawodowych. W trakcie studiów trening kompetencji międzykulturowych słuchaczy łączony jest z zajęciami przybliżającymi zasady działalności biznesowej w warunkach globalizacji. Dzięki temu nasze studia przygotowują do swobodnego poruszania się na dzisiejszym rynku pracy i pozwalają w przemyślany sposób planować karierę zawodową. Jest to możliwe, gdyż w ramach studiów podyplomowych stawiamy przede wszystkim na zajęcia praktyczne i analizę konkretnych przypadków, które będą przemawiać zarówno do osób mających już doświadczenie zawodowe, jak i dopiero chcących się zrealizować zawodowo.

 

Terminy zajęć: osiem zjazdów w semestrze w soboty i ewentualnie w piątki między 16.30 a 20.00. Niedziele wolne!

Plan zajęć: Kompetencje międzykulturowe w biznesie – plan studiów

Rekrutacja: od 8 lipca do 8 października przez system ERK. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Link do karty studiów w systemie ERK.

Koszt: Opłata za studia wynosi 3900 złotych.

 

 

FAQ:

Czy w celu ukończenia studiów trzeba przygotować pracę dyplomową? Nie. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przewidzianych w planie zajęć.

Kiedy znany będzie dokładny harmonogram zajęć? W drugiej połowie września, mniej więcej miesiąc przed zajęciami. Pierwsze zajęcia planowane są na 25 i 26 października.

Kiedy można wpisać się na studia? Zgodnie z harmonogramem na stronie ERK wpisy odbędą się po ogłoszeniu list rankingowych, między 14 a 17 września.

Do kiedy należy opłacić studia? Opłatę należy wnieść w dwóch równych ratach. Pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dniu od wpisu na studia.

Więcej informacji na temat studiów: dr Franciszek Czech (franciszek.czech@uj.edu.pl)